HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

VÄXTVÄRKET

Hallands första kunskapscenter - VÄXTVÄRKET Hallands första kunskapscenter - VÄXTVÄRKET

Januari 2017 slår vi upp portarna till Hallands första kunskapscenter för lekfullt lärande - VÄXTVÄRKET. Ett Universeum i miniformat där vi med lekfullhet och experiment lär barn och ungdomar om hållbarhet och miljö!

VÄXTVÄRKET är en helt ny satsning som vi på Halmstads Energi och Miljö tagit initiativ till. Här ska eleverna få möjlighet att upptäcka, uppleva och experimentera. Vår vision är att besökarna ska gå härifrån med både ett leende på läpparna och en hel bunt med nya viktiga kunskaper i bagaget. Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen så att lärare och pedagoger enkelt kan hitta stöd för ett besök i läroplanen. Vårt aktivitetshus blir på så vis ett komplement till lektionerna i skolsalen och besöket kan förhoppningsvis också leda vidare till fortsatta diskussioner och övningar i skolan.

Örjanskolans gamla gymnastikhall - en gymnastikhall som länge stått tom och sakta börjat förfalla. Men nu har den äntligen fått ett nytt syfte och ett omhändertagande den förtjänar. VÄXTVÄRKET håller på att flytta in. För närvarande renoverar och förbättrar vi lokalen så att verksamheten för lekfullt lärande ska få det bästa av förutsättningar. Är du nyfiken kan du titta lite på bilderna här nedanför.

Örjanskolans gamla gymnastikhall kommer att byggas om invändigt och prydas av grönska utvändigt. Örjanskolans gamla gymnastikhall kommer att byggas om invändigt och prydas av grönska utvändigt.

Bygget - VÄXTVÄRKET tar form

<b>Grönskande skiftningar</b>. Detta är VÄXTVÄRKETs välkomstrum. Här kommer vi visa eleverna filmer på temat hållbar utveckling. Här kommer även att byggas en läktare för besökarna att sitta på. Läktaren kommer att prydas av kuddar, tyger och framförallt en vacker trädekor som föreställer ett gigantiskt rabarberblad. Grönskande skiftningar. Detta är VÄXTVÄRKETs välkomstrum. Här kommer vi visa eleverna filmer på temat hållbar utveckling. Här kommer även att byggas en läktare för besökarna att sitta på. Läktaren kommer att prydas av kuddar, tyger och framförallt en vacker trädekor som föreställer ett gigantiskt rabarberblad.

Örjanskolans gamla gymnastiksal har, till skalet sett, väldigt bra förutsättningar för att bli ett lyckat kunskapscenter. Men en byggnad från 1940-talet är (trots upprustning lite då och då) av förklarliga skäl inte helt inflyttningsklar för ett kunskapscenter från 2010-talet. Vi på HEM har därför fått lägga ner stor möda och kraft i att förbereda lokalen för kommande verksamhet. 

VÄXTVÄRKET kommer att ligga mycket bra placerat rent geografiskt. Det är nära till centrum, nära till Nissan, nära till naturen på Galgberget, nära till muséet och framförallt så finns det goda förbindelser med hjälp av kollektivtrafiken. Den gamla gymnastiksalen har dessutom en tillhörande tomt som är väldigt stor. Detta är naturligtvis något som VÄXTVÄRKET kommer att ta till vara på. På tomten kommer vi nämligen att skapa odlingsbäddar, skogsrabatter, plantera fruktträd, bärbuskar etc. När ytterområdena är klara kommer VÄXTVÄRKET att bli en grön oas utmed Nissan och Wrangelsleden.

<b>Gymnastikhallen</b>. Det är här som själva utställningen och det lekande lärandet ska äga rum. På dessa bilder är det mycket som återstår. Vi vill inte avslöja allt, men vi kan avslöja att det i den här hallen kommer att byggas ett helt hem med kök, badrum, sovrum, etc. Gymnastikhallen. Det är här som själva utställningen och det lekande lärandet ska äga rum. På dessa bilder är det mycket som återstår. Vi vill inte avslöja allt, men vi kan avslöja att det i den här hallen kommer att byggas ett helt hem med kök, badrum, sovrum, etc.

Undervisningen i VÄXTVÄRKET

Vi på HEM och våra samarbetspartners är måna om vår miljö och framtid. Just därför ser vi VÄXTVÄRKET som en skyldighet. Våra barn och ungdomar är vår framtid, om vi ger dem verktyg och kunskap för att ta hand om vår jord så tror vi att de har tillräckligt med driv och engagemang för att lösa den svåra uppgiften.

Skolan har en ny läroplan. I den framhålls att undervisningen ska uppmuntra en hållbar utveckling. Dessutom betonas ett varierat arbetssätt. Inom VÄXTVÄRKETs verksamhet utvecklar vi, lärare och elever tillsammans, kunskaper, handlingskompetens och konkreta erfarenheter för en hållbar framtid. Vår vision är att VÄXTVÄRKET blir ett stöd till lärarna för att nå uppsatta mål.

På VÄXTVÄRKET kommer det att arbeta en utbildad pedagog som har god kännedom om skolans läroplan. Pedagogen kommer att följa eleverna genom hela deras besök på VÄXTVÄRKET. Pedagogens uppgift blir att ifrågasätta och stötta - snarare än att undervisa och berätta. På detta sätt kan vi hjälpa ungdomarna att själva problematisera och fundera över de val vi gör dagligen gällande konsumtion, transport, återvinning etc.

ÄR DU MER NYFIKEN PÅ VÄXTVÄRKET? 
- Följ oss på Facebook: www.facebook.com/vaxtvarket.halmstad 
- Läs igenom vår projektfolder: "Hallands första KUNSKAPSCENTER"

Senast uppdaterad:
2016-04-18 08:24
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB