HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

HEM:s historia

HEM bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning av tidigare Renhållningsbolaget och Energiverken. Idag består vi av ett moderbolag; Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) och ett dotterbolag; Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät). Moderbolaget ägs till 100 % av Halmstads Kommun, HEM Nät AB är ett helägt dotterbolag.

Vi förser över 45 000 kunder i Halmstad med olika tjänster inom avfallshantering och energi (el, fjärrvärme och totalenergi). Antalet anställda är cirka 240 medarbetare.

Men hur började allt egentligen?

Energiverken

Energiverken började sin verksamhet den 22 september 1890. På den tiden hetter företaget Halmstads Elektriska Belysningsverk.

Den 22 september 1890
Det började lida mot afton, klockan var strax före sex. Arbetet var för de flesta slut för dagen, när ljuset inte längre räckte till.

I den begynnande skymningen strosade folk runt Stora Torg, på Storgatan, Hantverksgatan och Klammerdammsgatan. Förväntan låg i luften och det tycktes som om halva stan var på benen och hade samlats i centrum. Istället för att ge sig hem till sitt efter arbetet hade många tagit vägen om Stora Torg. Affärsbiträdena hade lämnat sina bodar och gett sig ut i vimlet och barnen sprang otåligt runt, runt och brydde sig inte om de vuxnas förmaningar om att hålla sig lugna.

Här och var hördes fragment av samtal, lösryckta ord om nya tider och nya påfund, om onödiga utgifter och om behövlig upplysning

Någon minut innan S:t Nicolai skulle slå sina tunga slag började människorna prata tystare, nästan viska till varandra och huvud efter huvud vändes uppåt. Nu skruvades förväntan upp ytterligare, nu skulle något hända.

Precis på sista slaget sex slogs för första gången det elektriska gatljuset i Halmstad på. 24 nattlampor och 20 kvällslampor tändes samtidigt, människorna jublade och folkfest utbröt på Stora Torg.

Så hade då också Halmstad blivit elektrifierat och en ny, ljus tid tog sin början.

Denna dag föddes det som senare skulle bli Energiverken och än senare även HEM, Halmstads Energi och Miljö AB.


Den första servicebilen
1932 införskaffades Elverkets (som företaget hette vid den tidpunkten) första servicebil. En strykande husmor utbrast på bilens ena långsida "Elektricitet - det bästa jag vet!". Illustratören hette Axel Olsson, samme Olsson som kom att ägna sig åt helt andra motiv inom Halmstadgruppen. Varifrån beställningen kom är inte svårt att gissa: Axels två äldre bröder Ernst och Torsten arbetade på elverket och gjorde det hela sina yrkesverksamma liv.


Energiverkens 80-tal
I december 1979 manade elverksstyrelsens ordförande Ulf Stael von Holstein i en artikel i Hallandsposten halmstadborna att förbereda sig för fjärrvärme. 80-talet blir fjärrvärmens årtionde påstod Ulf. Så blev det också.

Det gällde inte bara fjärrvärme till nybyggda områden. Under 80-talet fick också stora delar av centrala Halmstad fjärrvärme och det var därför helt följdriktigt att elverket, som fick i uppdrag (efter en liten prestigestrid med gatukontoret) att ta hand om utbyggnaden, beslöt sig att byta namn. Från och med 1980 hette det Halmstads Energiverk.

Renhållningsbolaget

Halmstads kommunala Renhållnings AB (som förtaget hette då) startade sin verksamhet den 1 januari 1974. Att bolaget bildades hörde tätt samman med att nyårsnatten 1973 också såg storkommunen Halmstad födas. Söndrums, Harplinge, Getinge, Kvibille, Enslövs och Eldsberga landskommuner, Oskarströms köping samt Halmstads stad (där Snöstorp och Simlångsdalen redan ingick) var fäder och födseln var inte utan värkar.

Var och en av kommunerna hade sin renhållningsentreprenör och en rykande, stinkande soptipp. I staden hade några tippar redan fyllts till bredden. Så var det exempelvis med "Mudderplurren" mellan hamnen och Östra stranden. En gång ett badparadis med stadens kallbadhus.

svällande sopmängder fick politikerna att inse att andra lösningar krävdes. Så byggdes sopförbränningsanläggningen på Kristinehed, färdig 1972. Enda ambitionen var att minska volymerna.


Sopbilarna på 70-talet
Orange var en typisk 70-talsfärg. Så kombinationen orange och brunt som bolagets bilar hade de första åren var trendriktig. Under åren från 1974 till nu har bolaget sopbilar fått utstå hårda påfrestningar och oväntade saker. Till höger är bilder på två sopbilar från 1970-talet, den ena blev alldeles för baktung när den lastade slagg medan den andra skenade iväg och hamnade i diket efter en kortslutning.


1980-talet
Avfallskärlen tömmer inte sig själva. Det gjorde de inte heller 1984 då sopåkarna Peter Olsson och pappa Kent, Stig Strandberg och Lasse Svensson tömde soprummen på Vallås dan före julafton.

Samma år ansluts Kristinehedsverket till det nyligen utbyggda fjärrvärmenätet. Den naturliga kopplingen mellan Renhållningsbolaget och Energiverken var således skapad.


Senast uppdaterad:
2017-07-24 15:50
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB