HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Fjärrkyla

Vi på HEM arbetar hårt för att utveckla hållbara och miljöanpassade energilösningar. En av våra största satsningar i detta är vår fjärrkyla. Olika byggnader kräver olika kyllösningar. Fjärrkylan är flexibel i den bemärkelsen att den har många lösningar för olika problem. Vi har kunder som använder fjärrkylan till att kyla elskåp, kontorsrum, livsmedel, maskiner, serverrum och framförallt lokaler i alla dess storlekar. Har du behovet så har vi lösningen.

Med fjärrkyla minskar påverkan på växthuseffekten genom en lägre elförbrukning. El som hade tagits i anspråk av stora kylmaskiner frigörs dessutom till annat i och med en installetion av fjärrkyla.

Intresserad av fjärrkyla?

Kontakt oss så hjälper vi dig att hitta en lösning för dig och dina behov!

Senast uppdaterad:
2018-05-28 09:59
Copyright 2018 - Halmstads Energi och Miljö AB