HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart, enkelt och miljöanpassat sätt att värma upp din fastighet. Det är en prisvärd energikälla som ger ett behagligt inomhusklimat utan att vare sig bullra eller lukta. Fjärrvärmen i Halmstad kommer främst från energi som annars skulle gått till spillo. Vi på HEM använder nämligen till största del avfall och spillvärme från industrin som bränsle.

För energirådgivning 
- Kontakta Halmstads kommun tel. 035-13 70 00.

För felavhjälpning
- Kontakta behörig VVS-installatör i kommunen. Se sökning på eniro.se:
"VVS installation Halmstad"

Senast uppdaterad:
2018-05-21 14:02
Copyright 2018 - Halmstads Energi och Miljö AB