HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Avfall

HEM arbetar för att alltid ta hand om ditt avfall, från konsumtion till produktion, på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt.

Vår verksamhet omfattar avfallsförbränning med energiproduktion, återvinning, deponering, mellanlagring, sortering, förbehandling av olika avfallsslag samt insamling och transport av hushållsavfall inom Halmstads kommun.

Vi har 5 bemannade återvinningscentraler utplacerade i kommunen som tar emot ditt avfall.

Senast uppdaterad:
2017-08-25 08:14
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB