Trädgårdsavfall

Beställ din trädgårdstunna

Storlek på tunnan*
Gör ett val
Personen med det givna personnumret kunde inte hittas.

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall!

Med en egen tunna för ditt trädgårdsavfall blir det både enkelt och miljösmart, och du kan ägna mer tid åt att njuta i trädgården.

Period
Vi hämtar ditt trädgårdsavfall, varannan vecka från mars till november. Start vecka 12-13 - Slut vecka 46-47. 

Priser
190 liters soptunna - 935 kr
370 liters soptunna - 1249 kr

Så funkar det
Trädgårdsavfallet hämtas i en 190 eller 370 liters tunna som töms varannan vecka (en standardsoptunna är på 190 liter). 

Gräsklipp, löv, mossa och fallfrukt är exempel på trädgårdsavfall. Om du har så kallade invasiva växter, som exempelvis vresros eller blomsterlumpin, slänger du dem inte i din trädgårdstunna eller kompost utan i en säck i återvinningscentralens container för brännbart avfall.

Fluga.jpg

Nästan allt från din trädgård kan återvinnas!

Men en del, så kallade invasiva växter, ska inte läggas i komposten eller i din trädgårdstunna. Då finns risken att du istället sprider dem vidare och tränger bort inhemska arter. Det gäller bland annat jätteloka, vresros, blomsterlupin, skunkkalla. Totalt finns det 24 växter på Naturvårdsverkets lista över invasiva främmande arter i Sverige. Dessa bör läggas i säck i återviningscentralens container för brännbart avfall.