Din elmätare

Du som bor i vårt elnät har en elmätare i ditt hem som är fjärravläst. Det innebär att vi kan läsa av den automatiskt och att du betalar för din faktiska förbrukning. För att avläsningen ska fungera måste din huvudströmbrytare vara påslagen och huvudsäkringarna iskruvade.

Om du behöver bryta strömmen

Skulle du av någon anledning vilja slå av strömmen exempelvis när du lämnar din sommarstuga för säsongen rekommenderar vi att du gör det direkt på din elmätare. På så sätt blir det strömlöst men vi har ändå kontakt med mätaren Observera dock att strömbrytaren på elmätaren inte ska användas för att stänga strömmen vid elektriskt arbete.

Elmatare3.png

Mätare modell 1

 1. Display, här visas aktuell mätarställning i kWh
  I/o Visas när strömmen är avstängd på mätaren
  L1, L2L L3 indikerar i vilka faser det finns spänning fram till mätaren
 2. På-knapp
 3. Av-knapp
 4. Blå diod, lyser med fast sken när strömmen är avstängd via elmätaren och blinkar när mätaren är frånkopplad av HEM Nät
 5. Röda dioder, blinkar vid användning av el
ELmatareNy.png

Mätare modell 2

 1. Display, här visas aktuell mätarställning i kWh
  I/o Visas när strömmen är avstängd på mätaren
  L1, L2L L3 indikerar i vilka faser det finns spänning fram till mätaren
 2. På- och Avknapp. Lyser med fast blått sken när strömmen är avstängd via elmätaren och blinkar när elmätaren är frånkopplad av oss
 3. Blinkar rött vid användning av el
 4. Knappen har ingen funktion