_N5A2518.JPG

Elprisstödet - så påverkas du

Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser i vinter. Det här behöver du göra för att få din utbetalning.

Elprisstödet är till för privatpersoner och de hushåll som man bedömt drabbats hårdast av de höga elpriserna. Stödet är riktat till villa- och radhusägare men även personer som bor i lägenhet kan få pengar om de haft hög elförbrukning under denna period. 

Utbetalning till ditt bankkonto

Du som bor i Halmstad tätort och har HEM som elnätsbolag får en utbetalning på hela summan till ditt bankkonto. För att vi ska sätta in pengarna på ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till kontoregistret hos Swedbank, senast den 18 september 2022. 

Har du inte hunnit anmäla ditt konto hos Swedbank så får du istället en avi hemskickad. Här ser du hur du gör för att lösa in din avi digitalt: Lös in din utbetalningsavi digitalt (Swedbank)

När får jag utbetalningen?

Tidpunkten och sättet du får ditt elprisstöd beror på vilket elnätsbolag som ansvarar för nätet där du bor. Därför kan tidpunkt och återbetalningssätt variera mellan de olika elnäten och därmed se olika ut för dig som kund. 

privat_eller_el_3.jpg

Regeringens nya förslag om förlängt elprisstöd

Den 14 mars kom regeringen med ett förslag om en månads förlängd elpriskompensation, under mars månad, som riktas till hushåll i mellersta och södra Sverige (elområde 3 och 4). Vi avvaktar riksdagens beslut och så fort vi vet mer uppdaterar vi informationen på den här sidan.