_N5A2518.JPG

Elprisstödet - så påverkas du

Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser i vinter. Det här behöver du göra för att få din utbetalning.

Elprisstödet är till för privatpersoner och de hushåll som man bedömt drabbats hårdast av de höga elpriserna under perioden december 2021 - februari 2022. Stödet är riktat till villa- och radhusägare men även personer som bor i lägenhet kan få pengar om de haft hög elförbrukning under denna period. 

Utbetalning till ditt bankkonto

Du som bor i Halmstad tätort och har HEM som elnätsbolag får en utbetalning på hela summan till ditt bankkonto. För att vi ska sätta in pengarna på ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till kontoregistret hos Swedbank senast den 15 maj. Du kan ha konto i vilken svensk bank som helst för att få din utbetalning.  

OBS! Det är du som står på själva avtalet som behöver anmäla kontonnummer för utbetalningen.

Om du inte anmäler ditt kontonummer får du i stället en avi hemskickad som du kan lösa in digitalt eller på Swedbanks kontor. 

När får jag utbetalningen?

Vi arbetar för att du ska få ditt elprisstöd så snabbt som möjligt och vår förhoppning är att kunna göra utbetalningen till alla våra kunder i juni. 

Tidpunkten och sättet du får ditt elprisstöd beror på vilket elnätsbolag som ansvarar för nätet där du bor. Därför kan tidpunkt och återbetalningssätt variera mellan de olika elnäten och därmed se olika ut för dig som kund. 

privat_eller_el_3.jpg

Regeringens nya förslag om förlängt elprisstöd

Den 14 mars kom regeringen med ett förslag om en månads förlängd elpriskompensation, under mars månad, som riktas till hushåll i mellersta och södra Sverige (elområde 3 och 4). Vi avvaktar riksdagens beslut och så fort vi vet mer uppdaterar vi informationen på den här sidan.