Ersättning vid strömavbrott

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Vår ambition är att du ska ha tillgång till den el du behöver, varje timme av varje dygn. Men ibland uppstår ändå strömavbrott. Då kan du, enligt Ellagen, ha rätt till ersättning eller skadestånd.

Rätt till avbrottsersättning

När du haft ett strömavbrott som varat minst tolv timmar i sträck har du normalt sett rätt till ersättning. Avbrottsersättning ska betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från det att vi som elnätsföretag fått kännedom om själva avbrottet.

Avbrottsersättningen betalas till dig utan att du behöver anmäla avbrottet till oss. Om du mot förmodan inte får någon ersättning men tycker att du borde ha det så måste du göra anspråk på detta inom 2 år från det att avbrottet upphörde.

Ersättningsnivåer

Hur mycket du får i ersättning beror på avbrottets längd och din beräknade årliga elnätskostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1 200 kr för strömavbrott som varar längre än tolv timmar. Den maximala ersättningen för ett avbrott är tre års nätkostnad..

Du hittar mer information om avbrottsersättning i de allmänna avtalsvillkoren.

Rätt till skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd oberoende strömavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Skadeståndet måste begäras inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte skall gå förlorad.

Ersättning

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet. Skadestånd utgår inte om elnätsföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll.

Vid skadeståndsanspråk rekommenderar vi dig att också ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan elanvändare vända sig till exempelvis Konsumenternas energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om ni vill få beslutet prövat kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Energimarknadsbyrån

ung kvinna tittar ut genom fönstret

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.

I ständig beredskap - dan elanläggningsansvarig hem jobbar med elledningar

I ständing beredskap

Elen är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Därför finns Dan och hans kollegor här hos oss - dygnet runt, varje dag. De ser till att din kaffebryggare kokar ditt livsviktiga kaffe, såväl på julafton som en helt vanlig måndag.

Avbrottsinformation

Mörkt i hemmet? Innan du slänger dig på luren för att rapportera ett strömavbrott kan du kolla ett par enkla saker.