Anslutning till elnätet

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

I Halmstads tätort är det vi på HEM Nät som äger och ansvarar för elnätet. Bygger du nytt eller behöver en tillfällig anslutning ska du därför vända dig till oss.

Tänk på att!

Om du vill ha ett elhandelsavtal från tillkopplingsdatumet måste du anmäla det till det elhandelsföretag som du har valt innan tillkopplingen sker. I annat fall får du ett så kallat anvisningsavtal tilll dess att du tecknat elhandelsavtal.

Först och främst - ta kontakt med en elinstallatör i god tid innan du börjar bygga och vill ansluta dig.

 • Du och din elinstallatör tar därefter tillsammans fram underlaget för elanslutningen. Beställningen görs sedan via en föranmälan, du står själv för anslutningsavgiften. Föranmälan görs digitalt till oss på HEM Nät tillsammans med karta/situationsplan med förslag till placering och utförande av utvändigt mätarskåp eller elrum och serviscentral. Ange alltid på föranmälan när anläggningen beräknas vara klar för tillkoppling, annars kan vi inte planera in när anslutningen ska utföras och den riskerar då att bli senarelagd. Oftast är det din elinstallatör som lämnar in föranmälan.
 • Vid anslutning av mindre effektkrävande anläggningar (max 25 A) i områden där det finns elnät utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdragen till tomtgräns behöver vi en komplett beställning senast fyra veckor före anslutning.
 • Vid anslutning av mer effektkrävande anläggningar, eller vid anslutningar i områden där elnätet inte är utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdragen till tomtgräns, behöver vi en komplett beställning. Tumregeln är att beställningen ska skickas in sex månader före anslutning, då elnätet kan behöva förstärkas eller byggas ut innan det är möjligt att koppla in el i fastigheten.
 • Vi behandlar din beställning så fort vi har fått in den och skickar sedan en bekräftelse med prisuppgift till dig.
 • Du som kund ansvarar själv för grävning och förläggning av rör inom egen tomt enligt HEM Näts anvisningar. Röret ska ha gul färg, invändig slät yta samt vara försedd med dragtråd och vara förlagd på minst 0,35 meters djup.
 • När elinstallationen i anläggningen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till oss via en färdiganmälan.
 • Om anläggningen uppfyller ställda krav kan vi ansluta och montera elmätare inom fem arbetsdagar efter mottagen färdiganmälan.

 • Klart! Du blir ansluten till elnätet.
Elinstallationer

Tillfällig anslutning

Om du behöver ström under viss tid, exempelvis vid ett bygge, kan vi ansluta dig tillfälligt till vårt elnät. Från det att din elinstallatör lämnat in en beställning till oss arbetar vi för att du ska ha ström på plats inom fem arbetsdagar. En tillfällig anslutning får du ha högst ett år, behöver du ström längre än så ska det vara avtalat med oss innan du kopplar in dig.

När du gör en tillfällig anslutning placerar du mätarskåpet vid anslutningspunkten, som alltid är intill vår transformatorstation eller kabelskåp. Serviskabeln får vara högst fem meter lång. Du ansvarar för att serviskabeln ligger i rör.

Så här ansluts du tillfälligt till elnätet:

 • Som elnätsföretag i ditt område har vi på HEM Nät ensamrätt och skyldighet att ansluta dig.
 • Ta kontakt med en elinstallatör i god tid. Elinstallatören monterar sedan ett byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som du behöver och beställer sedan elanslutningen från oss genom en så kallad föranmälan som ska vara undertecknad av dig som beställare.
 • Vi monterar elmätare och ansluter byggskåpet.
 • Det tillfälliga abonnemanget avslutas genom en skriftlig anmälan till oss.
Elinstallatör

För dig som är elinstallatör

Här hittar du samlad information som kan vara bra för dig som är elinstallatör och verksam inom vårt nätområde.

Vi hjälper dig!

Har du frågor och vill veta mer om fjärrvärme, energieffektivisering, fjärrkyla, el, laddlösningar eller solcellspaneler? Kontakta någon av oss så hjälper vi dig!

val av elavtal

Tre viktiga frågor i valet av elavtal för ditt företag

Med ett elavtal hos oss kan ni känna er säkra på att ni gjort ett hållbart val, för både miljö och plånbok. Så enkelt är det! Vi hjälper er att välja det elavtal som passar er verksamhet allra bäst.