varme001.jpg

När elen inte räcker

Ett elavbrott kan bero på att elen helt enkelt inte räcker till, detta kallas för effektbrist. Kraftverken kan då inte producera tillräckligt med el. Det hjälper inte att Sverige har reservkraftverk och att viss industri avstår från att använda el. Då kan elektriciteten behöva kopplas från inom vissa områden.

Talt.jpg

Vad händer när elen tar slut?

När elen inte räcker till kan Svenska kraftnät beordra företagen som äger regionnäten att koppla från el i vissa områden. I Halmstad ägs regionnäten av Eon. När detta händer berörs naturligtvis även de olika lokala elnäten, det vill säga vårt. Om effektbristen bedöms bli varaktig, över flera timmar, använder man en så kallad roterande frånkoppling. Strömmen bryts då i ett visst område under en begränsad tid för att senare kopplas på igen och då brytas i ett annat område istället.
el1.jpg

Vad ska jag göra?

Om elen tar slut får du information via Sveriges Radio P4, men det är långt ifrån säkert att du hinner höra det innan det sker. Varslet som ursprungligen kommer från Svenska kraftnät kan komma så sent som 15 minuter innan frånkoppling sker. Varningar kommer troligen att sändas i förväg i media med vädjan till medborgarna om att frivilligt dra ned elförbrukningen. Detta kan förhindra en frånkoppling, men är alltså ingen garanti. Har du frågor om effektbrist och hur det kan påverka dig och ditt företag så tveka inte att höra av dig!
shutterstock_495170521.jpg

Nedsläckt land

Hur reagerar vi när det som inte får hända plötsligt händer? Hur förberedda är vi inför en större kris? Serien "Nedsläckt land" på SVT Play är ett experiment där elen på grund av en solstorm försvinner i hela Sverige under en längre tid. Läs mer om serien och se den här.

Ficklampa_2.jpg

Strömavbrott?

Läs mer om planerade, pågående och avslutade strömavbrott här.