Eleiko_Topp.jpg

Eleiko: HEM har hjälpt oss minska energianvändningen

På Eleiko är hållbarhetstänket närvarande i stort och smått. I samband med flytten till nya lokaler på Kistinge tog de ett helhetsgrepp på energi- och miljöfrågor.

– HEM hjälpte oss att göra en energikartläggning och visade på vilka investeringar som skulle göra störst skillnad, berättar Mikaela Björs, HR-Manager.

Resultatet blev att produktion och lager fick ett nytt, effektivare ventilationsaggregat samtidigt som luft- och ventilationsflödena i byggnaden sågs över och justerades. 

Eleiko_Mikaela_utanfor_fastigheten.jpg
Mikaela Björs, HR-Manager på Eleiko

Dessutom byttes äldre armaturer ut mot energisnål LED-belysning. Det blev början på ett större samarbete där HEM idag sköter drift och övervakning av fjärrvärme och ventilation i hela anläggningen.

– Det känns bra att ha en helhetslösning. Vi satte tidigt målet att fram till 2020 ha minskat energiförbrukningen med 10 procent och det har vi lyckats med, trots att vi växer och har utökat produktionen, berättar Mikaela, som ingår i företagets eget "green team".

Fokus på hållbarhet

Eleiko tillverkar utrustning för träning inom styrka med fokus på fria vikter och marknaden är global. En stor miljöutmaning är därför transporter och logistik. Med många underleverantörer är det också svårare att ha koll på produkternas hela livscykel.
– Vi jobbar för att flytta hem produktion och använda underleverantörer nära oss för att kunna ha koll på hela kedjan.

För att lyfta hållbarhetsfrågor på alla plan har Eleiko ett ”green team” där medarbetare från olika avdelningar bidrar med sina perspektiv. Det kan handla om allt ifrån att ligga steget före, så att man kan undvika transporter med flyg och i stället låta produkterna gå med båt, till att sortera ut matavfall eller få lunchen levererad i egna glas-matlådor för att undvika onödigt avfall.

Satsning på laddstolpar

Det senaste tillskottet är fyra nya laddstationer för elbilar utanför huvudkontoret.
– Vi hade fyra laddstolpar sedan tidigare, men kände att det fanns behov av fler. Vi har två el- och tre hybrid-tjänstebilar och bland våra besökare och medarbetare är det fler och fler som kör elbil, berättar Mikaela.

 

Eleiko_Mikaela.jpg

HEM erbjuder en heltäckande service. De har hjälpt till med allt från att söka bidrag från Klimatklivet till installationen av laddstolparna på plats.

Mikaela BjörsHR-Manager på Eleiko

Nu tar Eleiko sikte på framtiden. I en grannfastighet ska ett nytt lager och logistikcenter ta form och det gröna tänket finns såklart med från start.

– Vi hoppas på ett utökat samarbete med HEM, kanske är det läge att satsa på en solcellslösning på den nya byggnaden.

 

Eleiko_Laddstolpe.jpg

Fakta: Eleiko

  • Verksamhet: tillverkar och säljer gymutrustning
  • Funnits sedan: 1957
  • Antal medarbetare: 155 varav 81 i Halmstad
  • Yta: 9 300 kvadratmeter
  • Tjänster från HEM: förnybar el, miljöcertifierad fjärrvärme, laddstolpar, uppkoppling och övervakning i ett energitjänsteavtal

Vill du veta mer?

Vi hjälper er att hitta de bästa alternativen för er verksamhet!