HEM_HH_1.jpg

Högskolan i Halmstad: HEM tar ansvar för helheten

Högskolan i Halmstad växer, undervisningen utvecklas – och med den lokalbehovet. Sommaren 2020 flyttade man in i 10 400 kvadratmeter nya, toppmoderna lokaler, som är energieffektiva och har ett bra inomhusklimat.

– Samarbetet med Fastighetsägaren Intea och HEM har gjort att vi har fått energieffektiva lokaler med ett bra inomhusklimat, säger Rikard Ahlgren, Fastighetschef. I den nya byggnaden ryms moderna undervisnings- och labblokaler, byggda för att stödja den senaste pedagogiken.

– Vårt behov av lokaler har förändrats och vi behöver fler grupprum och flexibla lärosalar där möblerna går att flytta runt och gruppera om, förklarar Rikard.
Genom att utnyttja de allmänna utrymmena på ett effektivare sätt har man samtidigt skapat fler studieplatser, så att studenterna kan sitta och jobba tillsammans på campus.

För att skapa en behaglig inomhusmiljö i alla delar av huset är varje rum utrustat med temperaturgivare. Det innebär att HEM kan se den exakta temperaturen i rummet i realtid.

Hogskolan_i_Halmstad_Rikard_fastighet.jpg
Rikard Ahlgren, Fastighetschef, i de nya lokalerna på Högskolan i Halmstad

– Det är en styrka att ha ett styrsystem på rumsnivå. Det är inte ovanligt att vi går från 0 till 15 användare i ett rum på några minuter. Då anpassas värmen, ventilationen och kylan automatiskt efter aktuellt behov, säger Rikard.

Att HEM sköter driften, åtgärdar eventuella fel och återkopplar till Högskolans fastighetsavdelning om vad som är gjort är en trygghet.

HH_Rikard_Ahlgren.jpg

Det är en fördel att ha en leverantör som tar ett helhetsansvar och samverkar med oss så att vi kan säkerställa att våra lokaler nyttjas energieffektivt.

Rikard AhlgrenFastighetschef på Högskolan i Halmstad

Arbetet med energieffektivisering pågår ständigt på Högskolan i Halmstad. Genom att titta på och analysera avvikelser finns möjligheten att göra förbättringar.
– Vi har en kontinuerlig dialog med våra fastighetsägare och HEM och följer upp energiförbrukningen kvartalsvis. Det gör att vi kan spara så mycket energi som möjligt utan att vår komfort påverkas, säger Rikard.

Under perioder då det inte är någon verksamhet igång eller då mycket undervisning sker på distans och färre studenter vistas på campus, som i samband med covid-19-pandemin, då kan man anpassa sig efter det.
– På så sätt behöver vi inte värma eller kyla rum som står tomma. Det är ett enkelt och smart sätt att spara energi, avslutar Rikard.

 

Hogskolan_i_Halmstad_fasad.jpg

Högskolan i Halmstad

  • Funnits sedan: 1983
  • Antal medarbetare: 600
  • Antal studenter: 11 500 inskrivna studenter, varav 5 200 heltidsstudenter
  • Yta: Totalt 46 000 m2 (Campus Halmstad), HEM:s åtagande 33 000 m2
  • Tjänster från HEM: fjärrvärme, fjärrkyla, el, drift & underhåll, energioptimering, värmeoptimering

Vill du veta mer?

Vi hjälper er att hitta de bästa alternativen för er verksamhet!