Septitank.jpg

Slamsugning

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Här hittar information om våra tjänster och priser.

Vi ansvarar för slamsugningen som vanligen utförs årligen. Vill du ha ett längre intervall mellan slamsugningen kan du ansöka om detta hos miljöförvaltningen.

Våra slamsugningstjänster

Ordinarie tömning (max 1/år) 668 kr
Budad tömning inom 10 arbetsdagar 811 kr
Budad tömning inom 24 timmar (ej lördag/söndag) 1 031 kr
Akut tömning (inom 4 timmar, även jour och helger) 2 750 kr
Slang över 25 meter 69 kr/10 m


Behandlingsavgift

Behandlingsavgift brunn 0-5 m³ 274 kr/st
Behandlingsavgift från brunnöver 5 m³ 110 kr/m³
Behandlingsavgift från sluten brunn 110 kr/m³


Samtliga avgifter

Samtliga avgifter hittar du i Halmstads kommuns renhållningsordning.