BA2_9238-1_HEM.jpg

Så ändras vårt arbete på grund av Corona

Striktare skyddskläder och avstånd till varandra vid arbete ute hos kund. Det är bara två av flera åtgärder som vi på HEM fått ta till i rådande coronatider för att skydda våra anställda, våra kunder och det samhällsviktiga uppdrag vi har.

Som de flesta andra verksamheter i samhället har även vi på HEM fått ställa om våra verksamheter på grund av Coronasmittan. Framför allt handlar det om att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten om social distansering för att förebygga att vi smittar varandra vilket i ett värsta scenario kan påverka våra samhällsviktiga uppdrag med sophämtning och leveranser av el och värme.

Vi är ännu så länge lyckligtvis skonade från sjukdom och har låg sjukfrånvaro i alla våra verksamheter och det ska vi fortsätta arbeta för. Men det har också krävts en rad förändrade arbetssätt för våra medarbetare och ibland deras agerande ute hos kund.

En rad förändrade arbetssätt

Våra eltekniker åker fortfarande ut till kunder för att hjälpa till med installationer eller åtgärder om någonting är fel. För att efterleva social distansering följer medarbetarna sedan en månad nya riktlinjer som att inte ta i hand när man kommer hem till en kund, att arbeta ensam i rummet och att fråga innan man går in om någon i hushållet varit sjuk eller har förkylningssymptom. Medarbetare får lämna hushållet om kunden inte följer riktlinjerna om att hålla avstånd.

Möter respekt från kunder

Kjell Bengtsson är mångårig medarbetare och eltekniker hos oss och möter dagligen kunder i sitt arbete ute på fältet. Han tycker att kunderna har största respekt när han ska utföra sina arbetsuppgifter även om många är nyfikna på arbetet som utförs och normalt sett gärna är med när han arbetar i deras hem.

- Jag var hos en äldre gentleman häromdagen. Vi bestämde på telefon att vi skulle hålla avstånd och när jag var klar skulle jag lämna huset och han skulle låsa efter mig. Alla är medvetna om allvaret och respekterar att vi måste skydda oss själva och varandra.

HEM:s tekniker har försetts med handsprit som de kan använda efter besök ute hos kunder då de inte har tillgång till tvål och varmvatten. Teknikerna delade redan för flera veckor sedan upp sig och utgår idag från olika anläggningar runt staden för att inte alla sitta på samma ställe och riskera att smitta varandra om någon blir sjuk.

Striktare skyddsutrustning

Kjell Bengtsson tycker det fungerar bra. Som tekniker ute på fältet är man van att arbeta självständigt och stämma av över telefon.

- Ingen av oss trodde väl att det skulle bli så här stort, men nu är vi i den här allvarliga situationen och det hjälper inte att gnälla. Vi har ett arbete att utföra och får bara gilla läget.

Även personalen på HEM:s optiska sorteringsanläggning har ”business as usual” men med lite nya förutsättningar i form av striktare skyddsutrustning. Från att ha haft regler för handskar, skyddsskor, hjälm och skyddsglasögon måste de tre driftteknikerna i anläggningen numera ha både skyddsoveraller, munskydd och speciella handskar på sig när de går in i anläggningen. Gå in i anläggningen ska de dessutom undvika om de inte måste. Ofta blir de dock tvungna att göra det då det fastnar sopor på de löpande banden. Övrigt arbete ska skötas från kontrollrummen där man har koll på banden via bildskärmar över anläggningen.

Extra viktigt med dubbelknut

Sopmängderna som kommer in från hushållen ser ungefär likadana ut idag som innan coronasmittan blev vardag. Att många arbetar hemma har inte påverkat sopmängden eller hur man hanterar soporna särskilt mycket. Vill du göra en insats och underlätta för dem som hanterar dina sopor i vår sortering så räcker det långt med att se till att knyta alla påsar ordentligt med dubbelknut och att inte slänga lösa sopor i din tunna.

Ta hand om er och varandra så ska vi fortsätta ta hand om er el, värme och era sopor.