BA2_0195-1_HEM.jpg

Återvinningscentralen i Simlångsdalen stängs

Vi på HEM har beslutat att stänga Simlångsdalens återvinningscentral (ÅVC) från den 30 maj. Beslutet grundas både i ekonomiska och miljömässiga aspekter.

I Halmstad finns idag fem stycken återvinningscentraler och kostnaden för ett enda besök på Simlångsdalens ÅVC är hela 1 891 kronor.

Den höga kostnaden i Simlångsdalen, som har öppet varannan lördag, kan jämföras med ett besök på Villmanstrand ÅVC som går på 248 kronor eller Oskarström vilket kostar 370 kronor per besök. Att kostnaden är så hög beror dels på markhyran, dels på de få besökare som lämnar material i Simlångsdalen. Under 2019 hade Simlångsdalens ÅVC endast 514 besök och totalt 80 ton insamlat avfall. Under samma period lämnades 11 000 ton avfall på Villmanstrand.

Svårt att sortera rätt

Men ännu viktigare än ekonomin är ändå miljöaspekten. På grund av verksamhetens utformning är det idag inte möjligt för besökarna att lämna alla avfallsslag på Simlångsdalens ÅVC vilket gör att hushållen och företagen ändå måste åka vidare för att lämna visst avfall. Tyvärr har detta bidragit till att mycket inlämnat avfall slängs som brännbart trots att det borde ha sorterats för bättre återvinning och en mindre påverkan på miljön.

På HEM har vi i uppdrag att underlätta för kommunens invånare att minska sin påverkan på miljön och istället bidra positivt till återvinning. I nuläget är inte det möjligt med den ÅVC som finns. För att nå en miljömässigt acceptabel nivå på insamlingen i Simlångsdalen skulle en ny återvinningscentral behöva byggas. Investeringen för det beräknas till cirka fem miljoner kronor. Återvinningscentralerna ingår i avfallstaxan som alla kommuninvånare betalar. Med det i åtanke måste kostnaderna vara rimliga för de olika verksamheterna. Halmstad har, förutom Simlångsdalens ÅVC, idag fyra andra återvinningscentraler.

Hänvisas till andra ÅVC:er

Vi kommer att hänvisa de boende i Simlångsdalen till återvinningscentralerna Villmanstrand eller Oskarström. Båda dessa ligger inom rimligt köravstånd och båda uppfyller kravet på en fullgod ÅVC där besökarna kan sortera ut sitt avfall på ett enkelt och korrekt sätt. Härifrån transporteras sedan de olika utsorterade fraktionerna vidare för återvinning av de olika materialen.