Strand2.jpg

Så möter HEM Coronahotet

Sverige och världen arbetar just nu i en verklighet av att hantera och förebygga Covid-19. För oss på HEM handlar mycket om att se till att våra samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta även om en stor del av vår personal skulle insjukna eller tvingas arbeta från annat håll.

I dessa oroliga tider kan det vara extra skönt och känna att el och värme fungerar som det ska. Vi på HEM tar situationen på allvar, och gör allt för att våra leveranser och tjänster ska fungera som vanligt. Vi följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19 samt myndigheternas rekommendationer noga och har god beredskap för att se till att våra leveranser och tjänster till dig fortsätter.

Vidtagna åtgärder

HEM gick den 17 mars upp i stab för att snabbt och effektivt kunna fatta nödvändiga beslut. Vi har färdiga planer för hur verksamheterna ska kunna bedrivas vid eventuellt personalbortfall.

Vi har bland annat valt att dela upp personalen så att hälften arbetar hemifrån och hälften på kontoret där detta är möjligt. Vi har även utlokaliserat personal till olika platser/anläggningar för att förebygga smitta mellan sig.

Teknisk personal på fältet har försetts med handsprit för att kunna hålla god hygien vid arbete där möjlighet inte ges till tvätt med tvål och vatten.

Kontrollrum och anläggningar, främst värmeverket, har stängts för besök utifrån för att förebygga smitta hos personal där. Kunder med ärenden till avdelningar på huvudkontoret ombeds att i första hand ta kontakt via telefon och mejl framför fysiska besök.

I övrigt uppmanas alla medarbetare att stanna hemma vid sjukdom och symptom samt att hålla en god handhygien och visa gott omdöme i kontakten med andra.

Hur märker jag som kund av detta?

Vår ambition är att våra leveranser och tjänster ska fortgå - precis som vanligt. Men vi vill att du som kund känner att vi tar situationen på allvar och vidtar de åtgärder som krävs för att minska smittspridningen och samtidigt hålla verksamheten igång.

Om du söker anstånd på din faktura gäller fortfarande samma regler som innan coronautbrottet. På HEM följer vi kommunens riktlinjer och avviker inte från normala regler gällande förfallodatum. Om du som företagare för tillfället har betalningssvårigheter rekommenderar vi dig att ta del av de olika krispaket regeringen satt in. Mer information finns på regeringens hemsida.

I övrigt följer och agerar vi efter de råd och rekommendationer som berörda myndigheter och regeringen beslutar om. Informationen på den här sidan uppdaters löpande. 

Tillsammans vill vi kunna bidra till minskad smittspridning och hoppas på din förståelse!

Citybild.jpg

Vi stöttar näringslivet!

I dessa coronatider drabbas Halmstads näringsliv hårt. För oss på HEM är det en självklarhet att stötta vårt lokala näringsliv. Därför gör vi nu en tävling i samband med att vi lanserar chatten där du kan vinna ett presentkort på 200 kronor att spendera i Halmstad city. Totalt skänker vi på HEM 20 000 kronor till Halmstad city.