IMG_1240.JPG

Drönare underlättar jobb i pannorna

Att sköta tillsyn, underhåll och reparationer i pannorna, på tak och i skorstenar kan vara svårt då det handlar om trånga utrymmen och ofta höga höjder. Nu testar man på VO Produktion ett nytt sätt som ska spara både personal och pengar: drönare.

- Det är riktigt roligt. Tekniken finns ju så det gäller bara att hitta användningsområden, säger Richard Fransson som tagit pilotkörkort för drönarjobbet.

Drönare är ett effektivt sätt att få en god överblick över allt från skogsbränder till viltinventeringar och konstfotografering. Nu används de även inom industrin för att ersätta manuella arbeten som kan vara både farliga och besvärliga. På HEM har vi även tidigare använt drönare vid inventering av bränslelager, men då med hjälp av inhyrd personal och utrustning. Sedan en tid har vi dock även en egen drönare och ett par kollegor som tagit pilotkörkort för att få köra dem. 

Perfekt för svåråtkomliga utrymmen

En av dem är Richard Fransson, underhållsingenjör på VO Produktions underhållsavdelning. Han fick idéen till inköpet under en jobbresa till Stockholm 2019 och en föreläsning där Norges motsvarighet till Svenska Kraftnät redogjorde för sitt arbete med drönare i besvärliga områden med mycket berg och sluttningar där det var svårt att ta sig fram för medarbetarna.

2021-0603_Richard_Fransson_dronarpilot_(1).JPG
Richard Fransson provkör den nya drönaren på vår miljöanläggning Kristinehed

- Med drönaren fick de mycket bättre kvalitet på tillsynen i otillgängliga områden. För oss kan det innebära att vi kan minimera antalet människor som behöver ge sig in i konstiga utrymmen som dessutom kan vara farliga, förklarar Richard Fransson.

Det finns pengar att spara på att kunna flyga över tak och skorstenar och hitta läckor som komplement till att ställa upp dyra ställningar för att komma åt att inspektera. Richard Fransson tror att man även kan använda drönaren för att lokalisera fjärrvärmeläckor eftersom drönaren ska kunna upptäcka värmeskillnader ner till två meters djup i marken. Dock kan här finnas begränsningar i var man får flyga med hänsyn till andar människor framför allt.
I år har HEM både provat en drönare som hyrt och även köpt in en egen drönare. Den inköpta drönaren är tänkt för utomhusflygning och den hyrda används endast inomhus och är specialbyggd för att kunna flyga i trånga och dammiga miljöer.
- Vi vill prova och se om den kan vara användbar för oss. Det tycker jag ju den är naturligtvis, men jag kanske är partisk. Det är ju också väldigt roligt att flyga. Nästan så man frågar sig om man verkligen får ha så roligt på jobbet, ler Richard.

Den inhyrda drönaren har provats på olika platser och häromdagen fick den göra en flygtur in i ett rökgasrör anslutet till en rökgasläkt i panna 3, ett ställe ingen tittat i på 20 år. Inköpskostnaden är 360 000 vilket är mycket pengar men den kan var väl värd sitt pris eftersom man bland annat kan hitta slaggpåväxt i panna 3. Kan det undanröjas INNAN någon riskerar att få den i huvudet vid uppstart av arbete under revisionen har man undanröjt en stor arbetsrisk.
- Slaggklumpar som bildas under drift kan sticka ut över en meter från pannväggen. Väldigt farligt om de lossnar vid fel tillfälle, förklarar Richard Fransson.

Bra för arbetsmiljön och en besparing

Dessutom har man hunnit inspekterat glasfibertankar i samarbete med kontrollorgan där man på så vis helt slapp att både bygga ställning och hyra in personal som klättrar med hjälp av rep i tanken. Både en kostnadsbesparing och en minimering av arbetsmiljörisk.
Den inköpta drönaren har också redan använts för att utföra inspektion av en flamdämpare för ammoniaktanken som sitter fem meter upp utomhus. Då det finns svårigheter att planera för en tömd ammoniaktank i samband med revision så kunde personalen redan nu genom den goda bildkvalitén på bilderna bedöma behovet av ytterligare åtgärd.
Framöver ska drönaren också användas vid flygningar för inventering av bränslehögar på både Oceanen och Kristinehed.
HEM kommer att registreras som drönaroperatör och Richard Fransson hoppas att fler kollegor på andra avdelningar ska ta pilotkörkort för drönaren och kunna använda tekniken i sina verksamheter.
- Det är roligt att det går att hitta så många användningsområden och ju fler som vill använda tekniken, desto bättre.