matsvin016.jpg

Dubbelknuten viktigare än någonsin

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, klassar nu renhållning som en samhällsviktig verksamhet. I en situation då smittan sprids ibland oss är det viktigare än någonsin att sophämtning och besök på återvinnings-centralen blir så smittfria som möjligt.

Detta kan du göra för att minska smittorisken gällande din sophantering. 

1. Knyt dubbelknut på din soppåse!

Servetter, tops, snytpapper och tvättlappar är exempel på sådant som ska slängas i din soppåse. För att inte utsätta din omgivning för onödiga risker är det viktigare än någonsin att du lägger dina sopor i påse och knyter en dubbelknut.

Att knyta dubbelknut på din soppåse (både matavfall och restavfall) är alltid viktigt för att vår personal ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. När vi nu tillsammans måste se till att minska smittspridningen av coronaviruset, är det mer självklart än någonsin att minimera risken att någon ska komma i direktkontakt med smittade sopor.

2. Ställ inga soppåsar utanför tunnan

När smittspridning förekommer är det särskilt viktigt att sophämtningen fungerar. Överfulla soptunnor innebär en ökad risk för smittspridning så ställ därför inga soppåsar utanför soptunnan. Det lockar till sig fåglar och andra skadedjur som sprider ut innehållet.

Enligt våra ordinarie rutiner töms inga soptunnor som innehåller lösa föremål. Löst avfall orsakar dessutom många onödiga driftstopp i vår optiska sorteringsanläggning.

3. Välkommen till återvinningscentralen – om du är frisk!

Våra återvinningscentraler har öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla besökare att göra detsamma. Om du känner dig det minsta sjuk och krasslig, ber vi dig att stanna hemma och vänta med ditt besök.

Om du däremot är frisk och kry är du självklart välkommen som vanligt. Men vi ber dig att tänka på att hålla avstånd till andra besökare och vår personal. Använd gärna handskar och tänk på att tvätta dina händer både före och efter. Låt barn och äldre stanna kvar i bilen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss antingen via telefon eller chatten på vår hemsida!