christer.jpg

Högt tempo i HEM:s stora miljöprojekt ELISA

2019 drog det gigantiska ELISA-projektet in på värmeverket på Kristinehed med målet att livstidsförlänga de två äldsta pannorna P1 och P2 förbi år 2035 samt förebygga och bygga bort utsläppsproblematik i takt med allt högre miljökrav på verksamheten. Fyra år senare arbetar man fortfarande för fullt. Går allting enligt plan ska projektet vara i hamn 2024.

Hallands största miljöprojekt kallade vi på HEM projektet med arbetsnamnet ELISA när det startade 2019, både för omfattningen på investeringen och för miljövinsterna. Stora pengar, i runda slängar 340 miljoner kronor, har avsatts för livstidsförlängningen av två fjärrvärmepannor och en rejäl satsning för att säkerställa att tekniken för utsläppsrening och liknande håller bästa möjliga standard för framtiden. Allt enligt, som man säger i branschen, BAT, best available technology.

Just miljökraven är naturligtvis en stor del av investeringarna i pannorna. Miljökraven kommer ju inte att bli mindre krävande i framtiden vilket vi vill och måste förhålla oss till som ett energi- och miljöbolag. Att elda sopor kan, felaktigt hanterat, vara väldigt smutsigt och vi vill naturligtvis kunna fortsätta med verksamheten med ett så rent samvete och en så ren miljö som möjligt på andra sidan fjärrvärmepannorna. Men det handlar också om hur vi till exempel minskar vår vattenförbrukning i produktionen.

ELISA är med andra ord ett gigantiskt projekt, men projektgruppen och alla inblandade räds inte uppgiften att axla ett av HEM:s allra största projekt i nutid både vad gäller budget, tidsåtgång och antal inblandade yrkesfolk.

christer.jpg

Det känns verkligen jätteroligt och precis det jag vill göra. Komplexiteten, alla människor som är involverade och den stora organisationen känns som en utmaning

Christer Norberg, programledare för ELISA.

När ELISA startades upp på Kristinehed 2019 hann arbetet nätt och jämnt komma i gång innan man, som resten av världen, stod inför en eskalerande pandemi med allt vad det innebar av stängda gränser, försenade leveranser och brister i materialtillgången. Det fick man bara förhålla sig till, liksom att omvärlden även framöver kommer att vara i ständig förändring vilket ställer till en del utmaningar för ett projekt som spänner över flera år.

Så vad har man hunnit med på de knappt fyra år som projektet varit i gång? Lite slarvigt kan man säga att pannorna ”fixats till” så att de ska hålla och kunna leverera i ytterligare 12 år. Man har också justerat styrningen av systemet för att anpassa pannorna till förbränning av specifika avfallsslag. Miljösmart fjärrvärme till många blir nu därför något ännu bättre. Både för miljön och för framtiden. Det är vi på HEM stolta över.