shutterstock_1454848733.jpg

Så spås elpriset bli i sommar

Sommaren är på starkt intåg och efter en lång och dyr vinter känns det ändå som att det finns lite hopp, i alla fall om lägre elpriser. Men redan i vintras varnade experterna för kommande vinter och uppmanade oss att ha en buffert för nya dyra fakturor. Vi bad vår elkrafthandlare Jesper Wendel reda ut begreppen åt oss och tips om hur vi bäst förbereder oss.

För tillfället råder ett relativt lugn på elmarknaden, enligt Jesper Wendel. Det som dock är anmärkningsvärt är att många av de nordiska elområdena för närvarande har negativa spotpriser. Det innebär alltså att elproducenterna just nu får betala för att producera el.

0V6A2373.jpg

Orsaken är en kraftig vårflod/snösmältning i kombination med revisioner på kärnkraftsanläggningar. Lägg därtill en begränsad överföring av elen som produceras i norr och ska föras ner till söder, något som ju var uppe till debatt i vintras i samband med att Svenska kraftnät varnade för en reell risk för elbrist i vissa elområden i söder.

Sammantaget skapar alla dessa faktorer inlåsningar av volymer och det trycker ner elpriserna under noll. För den enskilda kundens plånbok kan detta så klart kännas som positivt efter alla höga fakturor det senaste året.

- Prisprognosen för sommarens spotpris för juni, juli och augusti i elprisområde 4, dit Halmstad hör, ligger nu på någonstans kring 60-80 öre/kWh, förklarar Jesper Wendel.

Vad påverkar elpriserna just nu?

För oss i elområde 4 är det framför allt vindstyrka och gaspriser. När det blåser mycket i södra Sverige sjunker priserna rejält eftersom vi inte får någon priskoppling mot Tyskland. När det blåser mindre då hänger vi tydligt ihop med Tyskland där det oftast är gaspriserna som sätter nivån för elpriset, något som kallas marginalprissättning.

I december i fjol var oron för vintern 2023/2024 extremt stor. Då fruktade man att gaslagren i Europa skulle vara svåra att fyllt till max. Men tack vare en väldigt mild vinter i år så har man just nu väldigt hög fyllnadsgrad i lagren vilket gör att riskerna för gaskris kommande vinter minskar.

- Men vi måste ändå komma ihåg att fram till mitten av juni förra året hade vi fortfarande fullt inflöde av rysk gas vilket ju i år av förklarliga skäl är mycket lägre, säger Jesper Wendel.

Fastpriser kommer tillbaka

Vad innebär det för elpriserna i höst och vinter och hur ska man tänka som kund kring elavtal framöver? Nu har det ju inte ens gått att teckna fasta elprisavtal hos elbolagen, inklusive HEM, under en längre tid.

- Just nu indikerar marknadspriserna ett spotpris på 1-1,5 kr/kWh under kommande vinterhalvår. Givetvis kan den en förändras i takt med att marknadsdata förändras. Men vi hoppas att vi i höst kommer att kunna erbjuda fastpriser igen vilket kan vara ett bra alternativ för dem som vill känna en trygghet inför vintern om priserna börjar gå upp och ner.

Fortsätt spara på elen

Att dra ner på sin elkonsumtion och se över elanvändningen i vardagen rekommenderades tidigare. Det var till och med kampanjer på temat riktade till oss elkonsumenter. Både utifrån att det var rekordhöga elpriser men även för att solidariskt spara på elen och förebygga manuell frånkoppling av el i vissa områden på grund av elbrist. Gäller den rekommendationen fortfarande?

Jesper Wendel

   - Att spara på elen är alltid en bra rekommendation. Det ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

   - Att spara på elen är alltid en bra rekommendation. Det ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Väldigt ofta är det ju fortfarande fossila bränslen som sätter priset på elen. Kan vi då spara el besparar vi också planeten en massa koldioxidutsläpp. Och om vi kan flytta mer av vår elförbrukning från höglasttimmar till låglasttimmar, som på natten då färre använder elen av naturliga skäl, utnyttjar vi vårt gemensamma elnät på ett mycket mer effektivt sätt, säger Jesper Wendel.

Att även nu i sommar, trots semester, värme och sol, fortsätta att göra medvetna val kring vår elkonsumtion, spara på det vi kan och se till att om möjligt ha en ekonomisk buffert för kommande kalla månader kommer med all säkerhet att ge oss lite extra sinnesro när hösten drar in.