Vag.jpg

Studenter utvecklar Halmstads framtida elvägar

Under våren har fyra andraårsstudenter från Halmstad Högskola genomfört ett affärsutvecklingsprojekt kring dynamisk laddinfrastruktur, dvs elvägar, för oss på HEM. Nu är deras slutrapport klar.

I januari tidigare i år tog studenterna Mohamad Kokh, Jesper Sandén, Linus Andersson och Axel Holmqvist kontakt med HEM:s innovationschef Robert Bergqvist. Han såg ett stort behov av att utforska hur vi på HEM skulle kunna kommersialisera elvägar i kommunen genom att analysera marknadens storlek samt hur HEM skulle kunna ta betalt för en elvägstjänst utifrån vilket värde den tillför för olika kundsegment.

Tillsammans med studenterna krokade vi arm och nu har deras affärsutvecklingsprojekt slutförts och även presenterats för oss på HEM. 

Elvägsprojekt.jpg
Axel Holmqvist, Linus Andersson, Mohamad Kokh och Jesper Sandén.

Studenterna tilldelade stipendie

För projektet har studenterna blivit tilldelade Fåhréstipendiet, som årets bästa företagsutvecklingsprojekt. Studenter vid Högskolan i Halmstad uppmanas till företagande och nytänkande. Tack vare en donation av den framlidne lektor Sten Fåhré delar Högskolan ut stipendier till ingenjörsstudenter varje år.

Robert_1.png

”Med en brant inlärningskurva har studenterna verkligen levererat ett gediget underlag samt kreativa idéer för hur man kan ta betalt för elvägstjänster och därmed skapa en lönsam affärsmodell”, säger Robert Bergqvist.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med affärsmodeller för laddinfrastruktur inspirerat av flera av deras tankar runt marknadens storlek och betalningsvilja för en tjänst som inte bara är knuten till förbrukade kWh.