Solceller.jpg

Nu blir det enklare att investera i grön teknik

Riksdagen har beslutat om ett nytt grönt skatteavdrag för investeringar i grön teknik för att uppmuntra och underlätta klimatomställningen. De nuvarande stöden till privatpersoner ersätts från och med den 1 januari 2021.

De nuvarande stöden till privatpersoner för solcellslösningar, lagring av egenproducerad elenergi och laddlösningar till elbilar ersätts den 1 januari av ett skatteavdrag för installation av grön teknik. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.


Avdragets storlek beror på ditt gröna val

Storleken på skatteavdraget beror på vilken produkt du väljer att investera i. Väljer du att installera solceller är det 15 procent, men ökar till 50 procent vid köp av batterier vid exempelvis lagring av egenproducerad solenergi. Det ger även 50 procent vid installation av laddbox till din elbil.

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon

Maxgräns på totalt 50 000 kr/år

Avdraget får max uppgå till 50 000 kronor per år och per person. Det är möjligt att söka avdraget mer än en gång per år men innebär då att du har möjlighet att fördela kostnaderna över ett par år.

Du kanske köper solceller ena året och året därefter vill du investera i ett batteri. Med det här avdraget får du möjlighet att både dela upp kostnaden och få ett fördelaktigare pris än vad som var möjligt med det tidigare investeringsstödet.

HEM:s Produktchef Elin Olsson förklarar vidare:

Elin_Olsson.png

Vad innebär det nya gröna skatteavdraget i stort?

- Det nya gröna skatteavdraget är tänkt som ett stöd till alla som vill investera i hållbara energilösningar i sitt hem, vilket är en viktig signal från regeringen om hur viktig vår klimatomställning är, säger Elin. 

Nu blir det dessutom ännu enklare att ta del av i och med att det dras av direkt på priset, vilket förenklar det ytterligare. Det tidigare investeringsstödet var du nämligen tvungen att söka separat och tog ofta lång tid innan man fick besked om det beviljats. Nu blir det ännu enklare.

Hur ser du på det nya avdraget?

- Förhoppningsvis uppmuntrar det gröna avdraget fler till att göra hållbara val i sin vardag. Kanske är det dags att investera i solpaneler på din villa, eller tar du steget och väljer en elbil och installera laddbox där hemma. Vi måste ta hand om vår planet och klimatfrågan är viktigare än någonsin, avslutar Elin. 

Läs mer om det nya gröna avdraget på Skatteverkets webbplats.