BA1_8896-1_HEM.jpg

Fem snabba om elpriserna med HEM:s krafthandlare Jesper Wendel

Vi har några turbulenta månader bakom oss vad gäller elpriserna i vår del av landet och man kan ju inte undvika att fundera över hur det kommer att se ut framöver. Vi bad vår krafthandlare Jesper Wendel analysera läget efter vad vi vet just nu och sia om den närmaste framtiden.

Hur ser prisläget ut just nu i vår del av landet?

Vi har fortsatt väldigt höga elpriser sett ur ett historiskt perspektiv. Under januari-april har snittspotpriset på en kWh varit cirka 115 öre. Motsvararande pris för 2021 var 82 öre/kWh och för 2020 var snittpriset 27 öre/kWh.

Vad kan vi vänta oss av elpriset inför sommaren?

Allt pekar nu på att priserna kommer att fortsätta vara höga även i sommar. Orsakerna till det är flera. Som höga bränslepriser, dåligt med vatten i våra magasin och en akut påtvingad konvertering av bränslemix i Europa eftersom vi inte vill vara beroende av ryska råvaror längre.

Vad kan man som företagare själv göra för att påverka vad som hamnar på fakturan?

Med nuvarande prisbild är det betydligt kortare avskrivningstider på energieffektiviserande investeringar. Varje kund är ju unik och det är därför svårt att ge några specifika tips men här finns potential för de flesta att över tid spara pengar. Där får jag väl hänvisa till mina kollegor här på HEM som gärna bidrar med sina kunskaper för att hjälpa våra kunder att göra rätt investeringar.

Är höga elpriser här för att stanna?

Ja, det vill jag nog påstå. Som jag sagt har vi just nu många faktorer som tillsammans pressar upp priset. Men skulle vi till exempel få bättre överföringskapacitet i det svenska stamnätet samtidigt som vi har en bra vattentillgång i våra magasin och kärnkraften rullar på för fullt, då kommer priset garanterat att sjunka. Men mycket av det där är naturligtvis beroende av politiska beslut och dem rår ju inte vi som bolag över.

Något annat du vill flinka in när du har ordet?

Med risk för att låta som att jag talar i egen sak, eller rättare sagt i HEM:s sak, så är ju en investering i till exempel solceller en fantastisk möjlighet att göra sig mindre beroende av elprisets volatilitet. Detsamma gäller ju för fjärrvärme och fjärrkyla.

Vill du veta mer?

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er!