Vindkraft.jpg

Vad är förnybar energi?

För att skapa en hållbar framtid för oss och vår planet erbjuder vi 100% förnybar och ursprungsmärkt energi. Men vad är egentligen förnyelsebar eller förnybar energi? Här berättar vi om vad det är och varför det är viktigt.

RedVatten2.jpg

Så vad är förnybar energi?

Jo, det är energi som kommer från förnyelsebara källor som direkt eller indirekt baseras på solens strålning och därför förnyas i samma takt som de används. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi.

Bioenergi framställs av biomassa som exempelvis växter och växtdelar av olika slag vilka kontinuerligt nybildas och därför räknas som förnyelsebar energi.

En garanti för förnybar energi

Men ursprungsmärkningen som vi har är en garanti från Energimyndigheten att du som kund kan vara säker på att du köper el från förnybara energikällor. Som elhandelsbolag är vi enligt lag skyldiga att redovisa vår totala elproduktion. Det betyder att vi ska visa var vi köpt vår el eller hur vi sålt den vidare.

Elproducenter ska även visa vilken miljöpåverkan elen som de sålt vidare har i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. Ursprungsmärkningen ska alltså underlätta för dig som kund att se varifrån elen kommer samt ge en tydligare bild av effekterna som elproduktionen haft på miljön.

Du gör skillnad för miljön

Ifall du bor i ett hushåll som förbrukar 20 000kWh om året och väljer en elproducent som endast levererar ursprungsmärkt el, släpper du ut nästan 7 ton C02 mindre jämfört med en kund som väljer en elproducent som även säljer fossilt bränsle. 7 ton C02 motsvarar utsläpp från en bensindriven Volvo V60 som kör 4360 mil. Det är lika med ett varv runt jorden det!

Fornybarel_Rityta_1.png

Ursprungsmärkning av el från HEM

  • 100% förnyelsebara energikällor
  • 0% kärnkraft
  • 0% fossila bränslen

Total miljöpåverkan:

  • Koldioxidutsläpp
    0 g/kWh
  • Kärnbränselavfall
    0 g/kWh