Vindkraft.jpg

Vad är förnybar energi?

För att skapa en hållbar framtid för oss och vår planet erbjuder vi 100% förnybar och ursprungsmärkt energi. Men vad är egentligen förnyelsebar eller förnybar energi? Här berättar vi om vad det är och varför det är viktigt.

Förnyelsebar energi

Energi som kommer från förnyelsebara källor är energi som direkt eller indirekt baseras på solens strålning och därför förnyas i samma takt som de används. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Enligt Jordbruksverket framställs bioenergi av biomassa som exempelvis växter och växtdelar av olika slag vilka kontinuerligt nybildas och därför räknas som förnyelsebar energi.

En garanti för förnybar energi

Men ursprungsmärkningen som vi har är en garanti från Energimyndigheten att du som kund kan vara säker på att du köper el från förnybara energikällor. Som elhandelsbolag är vi enligt lag skyldiga att redovisa vår totala elproduktion. Det betyder att vi ska visa var vi köpt vår el eller hur vi sålt den vidare. Elproducenter ska även visa vilken miljöpåverkan elen som de sålt vidare har i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. Ursprungsmärkningen ska alltså underlätta för dig som kund att se varifrån elen kommer samt ge en tydligare bild av effekterna som elproduktionen haft på miljön.

energikalla_2.jpg

Ursprungsmärkning av el från HEM

  • 100% förnyelsebara energikällor
  • 0% kärnkraft
  • 0% fossila bränslen

Total miljöpåverkan:

  • Koldioxidutsläpp
    0 g/kWh
  • Kärnbränselavfall
    0 g/kWh
kyla3_1.jpg

Miljösmart el, nära dig

Vi hjälper dig med rätt elavtal till rätt elpris. Vi erbjuder ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor. Ett hållbart val för både miljö och plånbok!