Vag.jpg

Möjligt med elvägar i Halmstad?

Precis den frågeställningen kikar vi på HEM just nu närmare på. Under våren genomförs en förstudie kring potentialen och möjligheten  att bygga elvägar i Halmstad med en hållbar affärsmodell och betalande kunder.

Att investera i elvägar är ett sätt att tillsammans trycka bort fossila bränslen från vårt transportsystem och bidra till att dramatiskt reducera kommunens klimatavtryck.

Robert_1.png

– Transporter står för hälften av kommunens utsläpp av växthusgaser, och vi på HEM har hittills spelat en viktig roll i byggnationen av ett hundratal stationära laddstationer och etablering av Halmstads första elbilspool. Men för att minska klimatavtrycket så behöver vi våga lyfta blicken och tänka stort, det är det som innovation handlar om, säger Robert Bergqvist Chef Innovation & Affärsutveckling på HEM.

Syftet med förstudien som nu pågår är att utforska hur HEM skulle kunna accelerera elektrifieringen av transporter i Halmstad genom att investera i infrastruktur med laddskenor i våra vägar så att personbilar, bussar och lastbilar kan ladda när dom körs. 

Utvecklingen mot allt bättre och lättare batterier går såklart jättefort, men elvägar gör att hälften av batterierna aldrig behöver installeras till att börja med.

Det finns tre intressanta projekt med teknikdemonstrationer av elvägar som är gjorda i Sverige; i Lund, på Gotland och vid Arlanda. Dessa har dock aldrig kommersialiserats, dvs man har inte tagit betalt för tjänsten. Om detta projekt genomförs kommer det vara första gången som en konkurrensutsatt affärsmodell med elvägar testas i Sverige...möjligtvis världen.

Södra infarten - den första delsträckan

Det finns många utmaningar med elvägar, såväl lagliga, tekniska och kommersiella. Som ett första steg i att utforska en kommersiell lösning kommer vi att studera hur vi kan bygga elväg i kommunens del av den nya Södra Infarten, som sträcker sig från hamnen till E6:an. Det skulle kunna vara den första delsträckan i ett större nät av elvägar i kommunen på sikt.

Detta är ett sätt för oss att undersöka hur vi skulle kunna investera i, bygga och operera elvägar med en hållbar affärsmodell och betalande kunder. Med det som underlag kan vi möjligtvis investera och jobba för att andra aktörer som kommer att använda vägen ansluter sig till vår vision om ett Fossilfritt Halmstad. 

Vi på HEM ser affärsmöjligheter med att investera i, bygga och äga elvägar i Halmstad kommun. I vårt uppdrag som kommunalägt bolag ingår det att producera och handla med el, samt att äga och utveckla energinfrastrukturen i Halmstad. Förstudien är ett samarbete mellan HEM, Scania som utvecklar elfordon, Stena Recycling, Högskolan i Halmstad, Hallands hamnar och kommunen. 

Läs mer i Hallandspostens intervju med Robert Bergqvist