privat_eller_el.jpg

Högt elpris ger högre elnätsavgift

Elpriset är rekordhögt och till råga på allt höjs vid årsskiftet även elnätsavgiften för HEM:s elnätskunder med i genomsnitt 11 procent. Är det inte illa nog att elen är dyr, måste även nätavgiften höjas? Ja, tyvärr och till viss del hör de dyra elpriserna ihop med att även nätavgiften stiger. Vi lät HEM Näts nätkoordinator Michael Adgård reda ut begreppen.

Sveriges elnät består av stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är elnätets ”motorvägar” som överför elen som produceras i norr till användarna söderut i Sverige. Regionnäten är regionala nät som ansluter till lokalnäten som i sin tur överför elen till slutkunder som företag och konsumenter. Halmstads Energi och Miljö Nät AB:s elnät är ett lokalnät.

Ökar stamnätets kostnader förs dessa vidare i avgifter till regionnätet som i sin tur för sina avgifter vidare till lokalnätet som i sin tur för det vidare till elnätskunderna. På så vis betalar man som elnätskund hos HEM Nät även för stamnät och regionnät genom sin elnätsfaktura till lokalnätet, förklarar Michael Adgård.

Energimyndigheten reglerar intäkterna

Att elnätsavgifterna nu höjs handlar alltså inte om att HEM vill göra vinster på kunderna. Det är mer komplicerat än så. Elnätet faller dessutom under det så kallade monopolet där verksamheterna måste bära sina egna kostnader och bolagen inte får göra oskälig vinst då kunderna inte har möjlighet att själva välja vem som utför tjänsten. För att detta ska gå rätt till reglerar myndigheten Energimarknadsinspektionen vilka intäkter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder enligt den så kallade intäktsramsmodellen.

Elpriset påverkar elnätsavgiften

Som många vet har framför allt södra Sverige i vinter rekordhöga elpriser. När elpriset stiger påverkar det elnätsavgifterna också. Elnätsföretagen måste nämligen täcka upp för förluster i elnätet. All el som transporteras genom våra nät når inte användarna utan en del förvinner på vägen från produktionsanläggningen till kund som värme, vilket vi kallar nätförluster. Eftersom kunderna ändå måste få sin el så får vi på elnätsföretagen då köpa in el för att kompensera förlusten.

Om elpriset står högt blir kostnaden också högre för att täcka förlusterna. Det drabbar elnätsföretagen och i nästa steg också kunderna, förklarar Michael Adgård.

Höjning med 11 procent

När elnätsavgiften för HEM Näts 42 000 kunder nu höjs med i genomsnitt 11 procent innebär det i kronor en höjning på ungefär 73 kronor i månaden för en ”normalvilla” med en förbrukning av 20 000 kilowattimmar per år. För en lägenhet blir motsvarande höjning cirka 11 kronor i månaden.

Det är aldrig roligt att behöva höja avgifter. Faktum är att vi under två år kunnat sänka nätavgiften med 2,7 procent 2020 och 2,3 procent 2021 delvis eftersom regionnätsägaren 2020 sänkte avgiften från sitt regionnät. Nu står vi i motsatt läge och måste höja, förklarar Michael Adgård.
Så här påverkar höjningen dig

Förändring av elnätsavgiften jämfört med 2021-01-01. 

Säkring

Års-förbrukning  (kWh)

kr/mån

(exkl. moms)

kr/mån

(inkl moms)

Lgh 16 A  2000 8 11 
16 A 5000 17 21 
20 A 10 000 32 40 
20 A 20 000 59 73 
25 A 20 000 60 75 
25 A 30 000 87 108 
35 A 30 000 91 113 
50 A 40 000 123 153
63 A 50 000 148 185
80 A 80 000 250 313
100 A 100 000 308 385
125 A 125 000 385 481
160 A 190 000 568 710
200 A 240 000 710 887

Höjning drabbar kunder i hela landet 

Det är väl ingen tröst att det inte bara är kunderna i Halmstad som drabbas av höjningar i elnätet utan detsamma gäller i stora delar av landet. Jämförelsevis ligger ändå HEM:s elnätsavgift lågt om man tittar på landets elföretag. I den årliga Nils Holgersson-rapporten, som jämför hushållens avgifter för bland annat el, låg HEM i fjol på tredje plats över de lägsta elnätsavgifterna i Sverige.

Elnätsavgiften höjs från den 1 januari 2022.