Lupiner.jpg

Så slänger du invasiva växter

Den blomstertid nu kommer men inte bara med lust och fägring stor utan också med ett antal invasiva växtarter som faktiskt konkurrerar ut vår egen svenska flora och hotar den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att du vet vad du ska göra med dem.

Invasiva arter är växter och djur som inte hör hemma i Sverige och som kommit hit genom import eller med resenärer som plockat upp dem i andra länder, medvetet eller omedvetet. Även om många av arterna är både vackra och pryder sin plats så gör de stor skada och sprider sig snabbt.

Lupiner, parkslide, gul skunkkalla och vresros är några vanliga exempel här i Halland liksom jättebjörnlokan som dessutom kan ge smärtsamma brännskador på huden i kombination med solljus. Invasiva arter som grävs upp eller klipps ner i trädgårdar och på tomter hamnar ofta på återvinningscentralen och då gäller det att slänga dem rätt för att de inte ska fortsätta sprida sig.

Lena.jpg
Lena Nilsson arbetar på återvinningscentral Flygstaden

Ska sorteras som brännbart

Lena Nilsson arbetar på ÅVC Flygstaden och får emellanåt in säckar med invasiva växter och förfrågningar om var de ska kastas.

- Alla invasiva arter ska läggas i säckar och direkt slängas i komprimatorn för brännbart avfall på återvinningscentralen. Då är vi säkra på att de går rakt in i bunkern i värmeverket och förbränns, förklarar hon.

Invasiva växter ska alltså inte kastas i containern för kompost eftersom materialet i den i sin tur ska bli ny jord och då riskerar växtdelarna att spridas och bilda nya blommor. Inte heller i containern för ris och grenar av samma anledning då dessa riskerar att virvla runt och sprida sporer och fröer. De ska inte heller läggas i din kompost där hemma eller i din trädgårdstunna. Ta med dem till återvinningscentralen så ser vi till att de förbränns. 

- Det är viktigt att man inte heller slänger säcken i vår andra container för grovt brännbart, den utan komprimator, eftersom det materialet först ska krossas innan det förbränns och då kan växtdelar spridas, säger Lena Nilsson.

Kunskapen om invasiva arter har ökat, tror Lena Nilsson, i takt med att media belyst problemet och allt fler fastighetsägare kämpar mot växter som parkslide som förökar sig med snabb hastighet och lätt tar över.

 

Jattebalsamin.jpg

Invasiva arter i Halland

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att begränsa och förhindra spridning av invasiva arter i länet. I Halland har vi störst problem med:

- Parkslide
- Gul skunkkalla
- Jätteloka
- Lupiner