DJI_0027.jpg

EU-projekt för framtidens fjärrvärme

Fjärrvärmen i Halmstad fyller 40 år i år! En trogen värmekälla som vi arbetar med att göra ännu mer miljösmart. Tillsammans med deltagare från 9 länder ingår vi EU-projektet ”LowTEMP”. Minskade energiförluster och ännu bättre energiåtervinning är förhoppningen.

HEM deltar i projektet “LowTEMP" tillsammans med 19 partners och 30 associerade organisationer, från myndigheter, fjärrvärmebolag, intresseorganisationer och forskningsinstitut. Tillsammans samverkar och delar vi expertis och verktyg kring hur framtidens smarta och hållbara fjärrvärmesystem kan komma att se ut.  

Så ska fjärrvärmen bli ännu smartare 

Ett sätt att göra distributionen av fjärrvärme mer effektiv är att sänka temperaturen i nätet. Det skulle bidra till att reducera värmeförlusterna kraftigt och därmed göra fjärrvärmen än mer miljösmart. Men det finns dock flera utmaningar för att få detta att fungera med dagens nät och samarbete och erfarenhetsutbyte är därför viktigt. 

EU-projektet är viktigt för oss och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och värdefull kunskap som vi nu kommer att ha stor nytta av i vårt första pilotprojekt på Ranagård,
säger Rolf Strandell projektledare för LowTEMP-projektet på HEM.

Pilotprojekt redan igång 

Ranagård är alltså det område som kommer vara pilotprojekt för den nya typen av fjärrvärme i Halmstad. Området ligger strax norr om Söndrum och är just nu i planeringsfasen. 

Här har vi möjlighet att vara med från början och kommer att kunna anpassa området efter den nya tekniken. Vi kommer testa två olika varianter av LowTEMP vilket ska bli oerhört spännande att följa, säger Rolf Strandell och fortsätter. Just nu planerar vi arbetet och inväntar tomtsläppet som är planerat till årsskiftet 2020/2021.   

 

FJV_40.png

Fjärrvärmen firar 40 år!

I Halmstad har fjärrvärmen funnits sedan 1979. Det första bostadsområdet att värmas var Fyllinge, därefter har det blivit många fler. Fjärrvärmen i Halmstad kommer från energi som annars skulle gått till spillo. Vi använder nämligen till största del avfall och spillvärme från industrin som bränsle för att göra fjärrvärme till ditt hus – smart, smidigt och miljösnällt!