BA2_9234-1_HEM.jpg

Ny avfallstaxa för 2021 presenteras

En ny avfallstaxa för 2021 är på gång och kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott klubbade som första instans igenom förslaget. Innan den nya taxan är slutgiltigt godkänd ska kommunfullmäktige säga sitt.

Avfallstaxan uppdateras varje år och avgifterna och tjänsterna ses över. I år innehåller taxeförslaget få nyheter och endast marginella höjningar. Den rörliga och fasta avgiften för ett hushåll höjs med endast en procent vilket motsvarar 25 kronor för helår för en villa med en 190 liters soptunna.

Flerfamiljshus erbjuds lägre avgift

En nyhet inför nästa år är att fastighetsägare med flerfamiljshus erbjuds en lägre avgift för tömning om man sätter in en separat soptunna för bara matavfallspåsar. Den lägre avgiften för just matavfallstunnan är en liten morot för att fler ska kunna/vilja erbjuda hyresgästerna möjligheten att sortera ut sitt matavfall igen. Flerfamiljshusen i Halmstad blev ju i slutet av november i fjol av med möjligheten att få med sina gröna matavfallspåsar till sortering sedan det visat sig att många av de gröna matavfallspåsarna innehöll alldeles för mycket felslängt och förstörde kvaliteten när matavfallet skulle bli biogas och biogödsel.

Med dubbla kärl i flerfamiljshusen, där ett alltså är öronmärkt enbart för gröna påsar med matavfall och det andra för vanliga sopor från hushållen, får de som vill bidra med sitt matavfall åter igen möjlighet till det. Matavfallet körs sedan för behandling till biogas/biogödseltillverkning medan de andra hushållssoporna körs in till förbränning.

Beställ matavfallskärl till er fastighet!

Sedan vi på HEM presenterade idén i våras har ungefär 15 procent av Halmstads fastighetsägare anslutit sig till systemet. Och än är det inte för sent. Du som är fastighetsägare kan när som helst höra av dig och beställa matavfallskärl. Och du som är hyresgäst i ett flerfamiljshus där du ännu inte kan sortera ut matavfallet kan kontakta din hyresvärd och be dem beställa ett matavfallskärl. Förhoppningsvis får vi på det här sättet med flerfamiljshusen i matavfallsinsamlingen igen. Matavfallsutsorteringen är en viktig miljöåtgärd som vi vet engagerar många invånare både i villa och hyreshus.

Innan den nya taxan är slutgiltigt godkänd ska även kommunfullmäktige säga sitt senare i höst.