BA2_0221-1_HEM.jpg

Ökat tryck på återvinningscentralen!

På HEM:s återvinningscentraler, ÅVC, har man ända sedan restriktionerna med anledning av Coronaspridningen kom märkt en tydlig ökning av besöken.

- Karantän/hemmasittande gör att folk genomför en massa projekt och röjningar och resultatet ser vi på släpkärrorna här, säger ÅVC-chef Peter Gustavsson.

Framför allt är det fler besök än vanligt under helger men även på vardagarna ser personalen en ökning av bilar som kommer för att slänga material hemifrån.

Till skillnad från till exempel vårt grannland Norge som stängt sina återvinningscentraler håller vi i Sverige våra öppna för besök. På vissa håll införs begränsningar i antal bilar eller personer som får vistas inne på området samtidigt och så även i Halmstad där vi på HEM satt 20 bilar som en maxgräns vid samma tidpunkt.

Peter_G.jpg

Vi uppmanar också besökarna att hålla avstånd och om man har barn med sig ska de sitta kvar i bilen under besöket. Vi har också bestämt att våra timanställda över 70 inte ska arbeta under den här perioden för att skydda dem.

Peter Gustavsson, Chef för återvinningscentralerna i Halmstads kommun

Precis som andra verksamheter har personalen på ÅVC fått titta på olika tänkbara scenarion i Coronasmittans spår. Det finns nämligen en hel del andra aktörer som vi är beroende av för att verksamheten ska fungera och vi ska kunna hålla öppet för besök.

- Om mottagningsanläggningar, som vi skickar vårt insamlade material till för återvinning, skulle stänga igen har vi ingen avsättning för allt som slängs hos oss och då kan vi inte hålla öppet. Ett annat scenario är om våra chaufförer blir sjuka och inte kan tömma containrar som fylls eller om underleverantörer som fixar våra fordon skulle lägga av. Då blir det också svårt att ha öppet.

Generellt tycker Peter Gustavsson att det flyter på bra och att förståelsen från kunderna kring den nya begränsningen av fordon på området mottagits med förståelse.

- Jag tror alla inser situationen vi är i. Även om vi har ett ökat antal besök så blir det inte köer för folk lämnar det som ska lämnas och är snabba och effektiva och åker sedan igen. Det är inte den där mötesplatsen längre som det kunde vara förr. Alla tar sitt ansvar.