BYLARS_HEM20171026_Personal_Varumarkeshandbok_Sopakare_Marie_Hidevall_0005.jpg

Ett sopigt jobb som ger frihet

Hon har ett av de viktigaste jobben i samhället. Att det traditionellt sätt uppfattas som ett manligt arbete bryr sig vår chaufför Marie inte om. Hon trivs med friheten och ansvaret som följer med jobbet.

Klockan 06.45 om morgnarna sätter sig HEM:s chaufför Marie i sin baklastare, en traditionell sopbil, för att i Halmstad med omnejd köra in stora mängder avfall som ska till Kristineheds värmekraftverk. Jobbet fick hon efter att hon 2007 tog lastbilskörkort inom militären och tog chansen att arbeta extra under en sommar som renhållningsarbetare.

Kompletterar varandra

När Marie efter några år utomlands började på HEM 2012 var hon den enda kvinnan på arbetsplatsen, men mycket har hänt sedan dess. De tre senaste åren har hon fått fyra nya kvinnliga kollegor på den i övrigt mycket mansdominerade arbetsplatsen. Men att vara kvinna i branschen är ingenting hon tycker är jobbigt, utan något hon snarare kan se fördelar med.

Jag trivs bättre på mansdominerande företag. I en drömvärld vill man ha 50/50, men till dess trivs jag bra. Vi, killar och tjejer, kompletterar varandra med olika personligheter och egenskaper. Vi ser problem på olika sätt, förklarar Marie.

”Kan du lyfta det själv?”

Även om bemötandet från kollegor är både stöttande och pushande så kan Marie stundtals bli provocerad av bemötandet från omgivningen. Att personer ute i samhället under arbetsdagen kan lägga kommentarer som ”Klarar du av att lyfta det kärlet alldeles själv?”. Sådant är frustrerande eftersom hon betvivlar att hennes manliga kollegor får höra motsvarande kommentarer.

Det känns mer öppet att påpeka till mig att jag är kvinna numera jämfört med tidigare. Oftast kommer kommentarerna från äldre kvinnor. Men vet du vad? Jag är fullt kapabel att klara av mitt arbete, förtydligar Marie.

Att det oftast är äldre kvinnor som brukar kommentera Maries arbete tror hon kan bero på ett äldre synsätt på manliga och kvinnliga könsroller, då det var vanligare för kvinnor att arbeta inom sjukvård, omsorg och förvaltning. HEM som arbetsgivare arbetar aktivt med att öka förutsättningarna för ett positivt arbetsklimat där alla tar sitt ansvar och arbetar aktivt med jämställdhet och för att motverka diskriminering. Enligt Kristina Hedvall, HR-chef, är det något vi lägger stor vikt vid.

Genom ett målmedvetet arbete ska diskriminerings- och jämställdhetsplanens mål uppfyllas. Det ska integreras i det dagliga arbetet genom att vi kritiskt granskar uttalade och outtalade normer och värderingar på arbetsplatsen, förklarar Kristina Hedvall.

Frihet under ansvar

Chaufförerna har ett väldigt inrutat arbete där de har sina rutiner och gillar att följa dem. Marie tillbringar dagarna mestadels på egen hand i sin baklastare och värderar sin egen tid högt. Samtidigt som hon påpekar att det inte är återhämtning att sitta ensam i en bil. I arbetet behöver hon hela tiden vara alert på sin omgivning, på medtrafikanter, cyklister eller gångtrafikanter. Något hon själv inte kan påverka är eventuella trafikstockningar, olyckor eller vägarbeten. Men just möjligheten att själv kunna lägga upp sin arbetsdag är något hon ser positivt på. Det bästa med jobbet är friheten, frihet under ansvar, konstaterar Marie. 

Arbetsdagen har precis slutat men imorgon bitti vid 06.45 kommer Marie  återigen styra sin bil ut genom Halmstad för att se till att hemstadens avfall tas omhand och hamnar på rätt ställe.