BA2_0777-1_HEM.jpg

Sommartider är revisionstider på HEM

Sommartider är inte bara bad och sol. För många av våra anställda och ännu fler entreprenörer är det också revisionstid. Pannorna på vårt värmeverk ska inspekteras, lagas och förbättras på en rad olika sätt.

Under sommaren pågår arbetet i värmepannnorna ute på HEM:s anläggning ute på Kristinehed. Revisionen av fjärrvärmepannorna är den största aktiviteten på HEM under året och involverar över 100 personer med olika arbetsuppgifter under perioden, både anställda på HEM och externa entreprenörer. Entreprenörer kommer runt om från hela Europa och USA som med sin spetskompetens hjälper till i revisonsarbetet. 

HEM:s Jonas Jansson har det övergripande ansvaret för planering och samordning av alla insatser för revisonen. När nära nog 700 olika aktiviteter ska utföras bara på panna 3 krävs tidsplan och struktur.

– Det här är den roligaste tiden på året. Det är då allting händer och allting ska åtgärdas. Men det är ju inga åtta-timmarsdagar. Det gäller att alla ställer upp och tar ansvar, säger han.

Han har varit med på sju revisioner på HEM och varje år försöker han göra arbetet lite mer effektivt. Under åren har man lyckats få ner revisionsperioden från sju till fyra veckor.

– Tillgängligheten av pannorna är det viktigaste av allt, det är där ekonomin finns. Det blir väldigt dyrt om vi får stopp. Revisionen är förutsättningen för att slippa stopp eftersom vi förebygger, förbättrar och åtgärdar tidstjuvar i processen, säger han.

Att förbränna avfall och flis vid oerhört höga temperaturer sliter på pannorna. Hur mycket man än förebygger måste vissa saker åtgärdas år efter år. Visste du till exempel att askan från fliseldningen, om den får sitta några dagar, blir hård som cement i asksystemet och precis som med metaller i avfallspannan måste knackas bort? 

Revisionen följer många led. Initialt att stoppa, säkra, tömma, bryta och låsa för att garantera säkerheten under arbetet. Inspektioner, tvätt och rengöring följer och sedan väntar reparation, förbättring och förebyggande arbete.

Att vara tidseffektiv handlar också om stora pengar. Enbart ”den nya” panna 3 på Kristinehed kostar cirka en miljon årligen i bara rengöring. Att förbättra murningen invändigt går på mellan en och två miljoner kronor. Det måste göras mer eller mindre varje år på grund av slitage.

– Revisionen totalt hamnar runt 35 miljoner kronor ett normalår. Ungefär 60 procent av budgeten kan planeras, resten dyker upp när man börjar inspektera. Det är alltid väldigt svårt att budgetera för en revision, säger Jonas Jansson.