BA2_9238-1_HEM.jpg

Nya tömningsdagar ger miljövinst

Med start i vecka 41 och 42 kommer vi att köra nya rutter vid soptömningarna i Halmstads kommun. Arbetet innebär nya tömningsdagar för flertalet av våra kunder och målet är att få så effektiva och resurssmarta turer som möjligt.

Samtliga kunder som påverkas av de nya rutterna aviseras via ett adresseras utskick där den nya dagen för tömning finns. Har du inte fått något utskick har du kvar samma dag som tidigare.

Genom att optimera körsträckorna och plocka upp kundernas tunnor effektivare kan vi spara både tid, pengar och miljöpåverkan. På HEM är det nu många år sedan senaste ruttoptimeringen gjordes och mycket har hänt i samhället. Därför är det alltså dags för ett rejält omtag som kommer att involvera nästan 20 000 hushåll.

Hakan_Tangring.jpg
Håkan Tångring, transportchef HEM

- Det handlar ju om att göra vår insamling så logistiskt effektiv som möjligt. När åren går och man kör samma rutter kommer man till slut till en brytpunkt där man kör irrationellt, kors och tvärs, för att täcka in nya områden som inte legat i planeringen från början, förklarar transportchef Håkan Tångring.

"Vi vill göra insamlingen effektiv"
Optimeringar av olika slag är inget nytt för transportmedarbetarna. Mindre optimeringar görs egentligen dagligen vid till exempel extra tömningar som ska in på rundan eller sommartid då trädgårdsrundan eller nya områden öppnas upp för säsongen.
Att genomföra en ruttoptimering kräver en blandning av datoriserade system och manuell handpåläggning. Med hjälp av ett planeringsverktyg i Fetchplanner matas en rad faktorer in för att sedan få fram de effektivaste rutterna. Det kan vara lastvikt på fordonen, arbetstider och geografiska områden. Sedan jobbar systemet fram förslag på rundor. Även om mycket kan skötas på teknisk väg behövs också en hel del finjustering på slutet eftersom medarbetarna vet mer än datorsystemet om verkligheten.


- Man måste alltid finjustera efter verkligheten. Till exempel vet ju inte systemet att en viss väg inte är lämplig att köra under morgonen på grund av köer. Där får chaufförernas kunskap läggas till, säger Håkan Tångring.

Men tanke på att varje fordon kör i snitt 3 000 mil per år kan en effektivisering på 10 procent göra stor skillnad både i utnyttjandet av tiden och inte minst för miljön.