Solceller.jpg

5 skäl till att välja solceller

Solenergi ökade i Sverige 2019 med nästan 70 %, och trenden ser ut att fortsätta. Men varför ska ni investera i solceller till er verksamhet eller bostadsrättsförening? Här presenterar vi fem anledningar!

1. Minskade elkostnader 

Med solcellspaneler på fastigheten kan ni minska era elkostnader och även minska risken att påverkas när priserna på elmarknaden svänger. Sveriges elpriser är konjukturkänsliga och påverkas både av väder och valutakurser. Ni får helt enkelt en lägre och jämnare energikostnad från första dagen.

2. Kvalitet utan krångel

När ni väljer solcellspaneler med kvalitet får ni en lösning med många års garanti, som utan beskymmer producerar el utan att bidra med utsläpp, negativ inverkan på miljön, oväsen eller dålig lukt.

3. Producerar även när det är mulet

Solcellerna producerar energi även när det är mulet ute. Det kan vara bra att veta när vi bor i Sverige med få soltimmar under vinterhalvåret.

4. En hållbar investering

Solceller har en lång livslängd, minst 25 år, vilket är många år för er att producera energi på. En solcellsanläggning betalar sig själv efter cirka 10 år. Ni kan dessutom sälja eventuellt överskott och därmed tjäna en slant, genom att sälja det vidare till valfritt elhandelsbolag. Så investeringen kan snabbt betala igen sig! Er fastighets värde ökar även på ett hållbart sätt. 

Tips! Vi köper gärna er överskottsel. Kontakta oss för mer information!

5. Bidra till ett hållbart energisystem

Unikt med solceller är att när de väl är i drift inte avger några föroreningar och därmed inte har någon miljöpåverkan. Bara det är ju fantastiskt! Ni bidrar till en hållbar och bättre miljö, vilket i sig kan vara skäl nog för att investera i solceller. Dessutom stärker investeringen i solceller er verksamhets klimatsmarta miljöprofil och om ni är en BRF får er bostadsrättsförening stolta medlemmar. 

 

Kontakta oss, så hjälper vi er!

Självklart har verksamheter olika förutsättningar då takets läge, konstruktion och lutning spelar roll. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så hjälper vi er att fånga solen på bästa sätt!