BA1_8901-1_HEM.jpg

Skedalahed - en solskenshistoria

Vår solcellsanläggning på Skedalahed har en solcellsyta på över 3 000 kvadratmeter och var en av de största i Sverige när den invigdes 2014. Men det är inte storleken som gör solcellsparken unik utan dess placering.

Ligger på en deponi

Solcellsanläggningen är placerad på en tidigare deponi i Skedala utanför Halmstad. Ytan har tidigare stått outnyttjad och varit svåranvänd men har nu fått ett modernt och miljösmart användningsområde. Vi är stolta över att vara först i Sverige med att kunna återbruka en deponi på detta vis.

Vi satsar på solen

På HEM tror vi på solenergi som enerkälla och har förutom Skedalahed ett antal mindre anläggningar igång. Vi arbetar ständigt för att driva utvecklingen för miljösmarta lösningar och tror att solenergin har framtiden för sig. Vi slipper långa bränsletransporter och utsläppen minskar markant.

Att vi på HEM satsar på solceller är en viktig del i vårt miljöarbete för att förbätrtra miljön för Halmstadborna.

Läs mer om hur vad vi erbjuder för solcellslösningar för dig som är företagare.

Elbil_3.jpg

Elbilspoolen - enkelt och hållbart!

Upplev alla fördelar med en elbil utan att behöva äga en. Perfekt för dig som inte behöver bil dagligen och som värnar om miljön. Våra elbilar drivs helt av solens energi då de laddas upp av solceller, vilket gör de så miljösmarta som möjligt.