BA1_8901-1_HEM.jpg

Skedalahed - en solskenshistoria

Vår solcellsanläggning på Skedalahed har en solcellsyta på 3 240 kvadratmeter och är en av de största i Sverige när den invigdes 2013. Men det är inte storleken som gör solcellsparken, unik utan dess placering på en deponi.

Ligger på en deponi

Anläggningen är placerad på en tidigare deponi i Skedala utanför Halmstad. Ytan har tidigare stått outnyttjad och varit svåranvänd men har nu fått ett modernt och miljösmart användningsområde. Och vi är stolta över att vara först i Sverige med att kunna återbruka en deponi på detta vis.

Vi satsar på solen

På HEM tror vi på solenergi som enerkälla och har förutom Skedalahed ett antal mindre anläggningar igång. Vi arbetar ständigt för att driva utvecklingen för miljösmarta lösningar och tror att solenergin har framtiden för sig. Vi slipper långa bränsletransporter och utsläppen minskar markant. Gör som oss satsa på närproducerad solel!