IMG_7379.JPG

På Åkesslätt hamnar gröna påsen rätt

Huruvida Halmstads gröna påse för matavfall är en bra eller dålig idé är något som diskuteras regelbundet i media, sociala medier och bland allmänhet när källsortering och matavfallsinsamlingen kommer på tal. En man som har sin åsikt klar och som dessutom, tillsammans med alla sina grannar, fått systemet att fungera är Leif Arvidsson på Bostadsrättsföreningen Åkeslätt, Fyllinge.

BRF Åkeslätt består av 132 lägenheter med alltifrån småbarnsfamiljer till äldre pensionärer eller som Leif Arvidsson uttrycker det ”lika många barnvagnar som rullatorer”. Här tar man ett gemensamt ansvar för källsorteringen och för var de olika påsarna för restavfall och matavfall skall slängas för att på bästa sätt bidra till Halmstads miljöarbete. I de fyra miljörummen finns skyltat vad som ska slängas var och här är det verkligen ”rätt sak på rätt plats” som gäller.

Leif.jpg
Leif Arvidsson en av eldsjälarna när det kommer till källsortering på Åkesslätt

- Vi började sortera ut matavfall som alla andra 2017, men sedan tog man ju bort flerfamiljsområdena 2019 och då även här fastän det fungerade väl för oss. Sedan dess har vi fått tillbaka utsorteringen med extra tunnor för matavfallspåsarna så att alla kan vara med och sortera ut maten igen, förklarar Leif Arvidsson.

Han tycker att miljörummen blivit både renare och finare efter att gröna påsen infördes och han märker att de boende också ser det och respekterar att hålla snyggt när man slänger sina sopor.

Regelbunden information

Men ett så lyckat resultat kommer inte helt av sig själv. På Åkeslätt är man noga med informationen kring sophanteringen och har regelbundna informationsmöten till medlemmarna där miljö och sophantering är stående punkter på agendan. Detsamma gäller i det gemensamma infobladet Åkeslättsbladet som delas ut till alla lägenheter.

- Vi informerar alla nyinflyttade om vad som gäller direkt när de kommer hit och så har vi underlättat för de boende genom att sätta upp cykelkorgar för påsrullar i miljörummen så man kan hämta en rulle när de tar slut. På det viset kan ingen komma efteråt och säga att man inte kunde sortera.

Ett bekymmer man upptäckte vid införandet av gröna påsen var att den inbyggda källsorteringshinken för matavfall under köksbänken var för djup vilket fick den gröna påsen att ramla ner. En idéspruta senare så hade Leif Arvidsson och hans kamrater sågat till en frigolitskiva i rätt dimension för placering i matavfallshinken. Den idén har sedan hjälpt fler boende att få rätt djup för matavfallspåsen.
Bostadsrättsföreningen för en kontinuerlig dialog med HEM om sina miljörum. Någon container kanske ofta är halvfull och kan då bytas ut mot en mindre storlek till förmån för något annat som kanske behöver mer utrymme. På så vis överfylls inte containrarna vilket i sig kan leda till slarv och smuts.
- Nu var det väldigt länge sedan vi behövde hålla koll på någon men i början gjorde vi koller ibland om det var felslängda saker i containrarna. Hittade vi en adress eller ett telefonnummer tog vi kontakt direkt och pratade med just den medlemmen. Det handlar ju om att ta ansvar tillsammans. Man behöver inte ens skälla för alla vill nog göra rätt, tror Leif Arvidsson.

Kör till återvinningscentralen

För att underlätta för majoriteten är Leif Arvidsson, tillsammans med ett par andra eldsjälar i föreningen, också engagerad i att regelbundet köra till återvinningscentralen för att lämna in petflaskor med livsmedelsfett som medlemmarna kan ställa i en back i miljörummet. Lägenheterna har fått egna trattar för att kunna hälla över fettet i flaskorna utan spill och kladd. På så vis går fettet till återvinning och man slipper igentäppta avloppsrör där fettet absolut inte ska hamna.
Leif Arvidsson blir, som han själv säger, ”upprörd över all kritik mot gröna påsen” och tycker att kommuninvånarna borde vara glada över att ha en så enkel lösning för matavfallsinsamlingen. I BRF Åkeslätt har en stolthet infunnit sig över hur väl det fungerar med insamlingen och sorteringen i områdets miljörum och det bidrar också till en fin stämning i området, tror Leif Arvidsson.

- Det där med sortering är inpräntat i alla här nu. Ingen fuskar med påsarna längre för man vet vad som ska göras och vad som gäller. Det behöver inte vara svårare än så. Kan man göra det i ett område som vårt så borde man kunna göra det i resten av Halmstad också.

Olja_2.jpg
I soprummen finns också möjlighet att lämna matfett