shutterstock_436971544.jpg

Strömavbrott - vad beror det på?

I helgen inträffade ett antal strömavbrott i centrala Halmstad på bara ett par dagar. Är det resultatet av effektbrist som det talas om just nu eller har Halmstad sämre elnät än andra städer? Man kan ju undra när ljuset plötsligt slocknar mitt i fredagsmyset. Eller?

Vi frågade Peter Numason, en av driftledarna på HEM Nät. Enligt honom har helgens avbrott inget med effektbrist att göra även om det är en problematik som kan bli en realitet i framtiden även här. Halmstad har dessutom ett bra och stabilt nät som HEM Nät dessutom kontinuerligt underhåller, reparerar och byter ut när tillfälle ges. Elavbrott är tyvärr inte ovanliga någonstans och de inträffar året om även om risken är störst vid extremväder, åska och stormar.

Att det uppstår fel på kablar, som i Halmstad i helgen, eller att säkringar går kan till viss del härledas till den kalla vintern. Blir det väldigt kallt som de senaste veckorna kan nätet överbelastas och det finns då också risk för att säkringar i kabelskåp och nätstationer går med avbrott som följd.

Peter_Numasson.jpg

- När det är tjäle en meter ner i jorden, ner till samma nivå som där ledningar och kablar ligger, kan det bli rörelser i marken. Det riskerar då att skada kablar som av någon anledning redan har någon skarv eller försvagning. När vi hittar ett sådant fel passar vi på att byta den kabeln och på så vis stärka nätet, förklarar Peter Numason.

Enligt Peter håller underhållet i Halmstads nät hög klass och HEM Nät arbetar också kontinuerligt med förebyggande åtgärder inklusive ny digital teknik för att upptäcka svagheter i nätet och kunna åtgärda dessa innan något händer.

HEM Nät har trots avbrotten en väldigt hög leveranssäkerhet i elnätet. Hittills i år, inklusive avbrotten i helgen, når vi 99,990 procent. Kanske ingen tröst just när strömmen försvinner, men med beredskap dygnet- och året runt klarar HEM Nät ändå i majoriteten av fall att koppla på de flesta kunder på mycket kort tid då strömmen försvinner. Det är vi väldigt glada och stolta över.