Hand_telefon.jpg

Utebliven betalning

Har du råkat missa att betala en faktura? Det kan hända alla. Det sämsta du kan göra är att sticka huvudet i sanden. Det kan bli väldigt dyrt i slutändan. Så vad händer om du inte betalar?

Påminnelse kommer

Om inte fakturabeloppet finns på HEM:s konto på fakturans förfallodag skickas en påminnelse till dig från Svea Fakturaservice. Eventuella kravbrev kommer att skickas ut från Svea Inkasso.

Anstånd

Du kan söka anstånd

Vet du att du inte kommer att kunna betala en faktura har du möjlighet att söka anståndsbetalning av en faktura. Det innebär att förfallodatumet skjuts fram i max 30 dagar. En dröjsmålsränta läggs då på det ursprungliga fakturabeloppet.

Ett sådant anstånd beviljas endast en gång per år och bara om du inte tidigare har misskött dina betalningar hos oss på HEM. Om du ser att du inte kommer att kunna betala fakturan i tid ska du alltid höra av dig till oss så fort som möjligt och i god tid innan fakturan förfaller.

Delbetalning

Möjlighet till avbetalningsplan

Kan du inte betala hela din faktura på en gång finns möjlighet att upprätta en avbetalningsplan. HEM får då en betalning månadsvis från dig med dröjsmålsränta som tillägg på den sista fakturan i avbetalningen. Det här kan vara en lösning om en enskild faktura är riktigt hög, men risken är att kommande månader blir ännu jobbigare eftersom du kommer att få nya fakturor från HEM som ska betalas vid sidan om din pågående avbetalningsplan.

Skulle du, när du fått en avbetalningsplan beviljad, låta bli att betala eller betala ett lägre belopp än vad som avtalats, upphör avbetalningsplanen att gälla. Du måste då betala all resterande skuld omedelbart.