kyla3_1.jpg

Vad påverkar elpriset?

Elräkningar får vi alla och priserna tycks gå upp och ner. Vad är det som påverkar priset på elräkningen? Enligt vår krafthandlare Jesper Wendel är det många faktorer som spelar in, däribland väder, valuta och omvärlden.

I grund och botten är det tillgång och efterfrågan som styr elpriset. När det är kallare väder stiger priset eftersom efterfrågan på el stiger och tvärtom om det blir varmare. Vintern och våren har i år varit ovanligt mild och regnig vilket lett till att nederbörden fyllt upp vattenkraftverkens vattenmagasin vilket i sin tur syns på elpriset.

- Om det finns gott om vatten i magasinen hos vattenkraftverken sjunker elpriset. Det beror på att tillgängligheten på el ökar när det finns mycket vatten att släppa på. Men marknaden är desamma, då sänker man elpriserna för att anpassa elpriserna efter marknadens efterfrågan. På så vis kan man sälja elen och förhindra att magasinen blir överfyllda, förklarar Jesper.

Omvärlden har stor betydelse för elpriset

Hur den svenska kronan står sig jämfört med euron har också betydelse för elpriset, all elhandel vi gör i Sverige sker i euro. Det innebär att om den svenska valutan är svag i förhållande till euro blir elpriset högre för oss svenskar. Andra faktorer som har stor betydelse för elpriset är kostnaden för utsläppsrätter, EU:s styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser, vilket påverkar elpriset på samma sätt som råvarupriserna. 

- Omvärlden är också en viktig faktor även för oss i Sverige eftersom marknadspriserna för kol, olja och naturgas också påverkar elpriset på grund av at de konkurrerar med de förnybara energialternativen, berättar Jesper.

Även spridningen av covid-19 har haft effekter på elpriset. Det är framförallt effekten av minskad elförbrukning inom tillverkningsindustrin som påverkar elpriset när fabriker använder mindre el på grund av minskad efterfrågan på varor från konsumenterna. Däremot har väder och vind påverkat elpriset betydligt mer än covid-19. 

Nuvarande prissättning ser ut att bli normalpriset för 2020

Vattenmagasinen är fortfarande välfyllda och normalt brukar elpriset gå ned så här års. Just i år har covid-19 dessutom dragit ned på efterfrågan på el ytterligare. Fortsätter väderprognoserna att visa på mildare temperaturer är risken att elpriset ska sticka i höjden låg. Jesper Wendel förutspår å andra sidan att chansen att priset fortsätter sjunka radikalt inte heller är särskilt stor.

- Om prognoserna står sig kommer det fortsätta att vara mycket nederbörd och milt väder, vilket innebär att priserna vi ligger på för närvarande ser ut att bli ett normalpris för 2020, avslutar Jesper.
Element.jpg

Så sänker du dina elkostnader!

El-fakturorna är aldrig rolig läsning, men det finns enkla sätt i vardagen som kan bidra till att minska utgifterna. Vi tipsar!