Varmeljus.jpg

Värmeljus som ger hopp

Låt dina värmeljus göra nytta även efter att de brunnit upp! Lämna dem till daglig verksamhet Linden så kan värmeljusen omvandlas till proteser i Thailand.

Sedan snart fem år samlar Lindens daglig verksamhet in värmeljusbehållare i Halmstad för återvinning. Vekeshållare och stearin plockas bort och aluminiumbehållarna plattas ut och skickas i påsar till en fabrik i Thailand där de blir proteser till funktionsnedsatta. För dem som får proteserna innebär det här en helt ny rörlighet i vardagen och ett lättare liv.

Betydelsefull insats

För de tio engagerade deltagarna i Lindens daglig verksamhet betyder projektet att man är del av någonting betydelsefullt där insatsen faktiskt förbättrar andra människors liv.
– Vårt återvinningsprojekt är verkligen givande och härligt. Det har gett så många nya möten och samarbete med många andra yrkesgrupper och verkligen lyft våra deltagare, säger Carina Björk Ottosson.
När vi hälsar på är fyra deltagare i fullt upptagna med att rensa alumniumkoppar. De renaste plattas ut och blir proteser, de som inte riktigt går att få fina körs till Stena för återvinning. 

Fler lämnar värmeljus

Förutom att bidra till proteser har gruppen ökat miljötänket i Halmstad. Allt fler invånare lämnar sina värmeljus till någon av gruppens insamlingsplatser på allt från kommunala kontor till återvinningscentralerna på Flygstaden och Villmanstrand där HEM satt ut separata kärl för insamlingen.
– Att vi är en del i ett större miljötänk är viktigt för oss alla som jobbar med det här. Idag är det ett tiotal grupper som håller på med återvinning i kommunen och det här initiativet har spridit sig till bortåt ett sextiotal andra orter i hela Sverige som nu arbetar med återvinning av värmeljus. Och det är bara de som vi vet om. Det kanske finns fler, säger Ingrid Olander Tunå.