IMG_1081.JPG

Vattenprojektet får en fortsättning

Testprojektet med att avsalta havsvatten för industrin för att avlasta det kommunala dricksvattennätet är nu inne på slutspurten. I förra veckan renades den sista litern vatten i anläggningen ute på Söder och projektet får en fortsättning framåt.

Det var sedan Halmstadsonen Jonatan Persson kontaktat oss på HEM om en samarbetsidé som projektet drog igång i våras. Jonatan hade redan under gymnasietiden på Kattegatt i Halmstad tagit fram en prototyp på vattenrening där man med spillvärme, från till exempel vår fjärrvärme, skulle kunna rena stora mängder saltvatten och få fram ett kvalitativt vatten till industrin. Genom att använda havsvatten i produktionen skulle det kommunala dricksvattnet sparas och i ännu högre grad kunna användas av hushållen för konsumtion och sanitet.

I projektet gick Jonatan Perssons bolag Helios Innovations och bolagen HEM, LBVA, samt Oscar Hanson in med sina respektive kompetenser och anläggningar. Efter uppstart har man i höst kört tester, finslipat tekniken och med små justeringar kunnat gå från att inledningsvis rena 18.000 liter vatten per dygn till 45.000 liter per dygn. Alla steg i processen har också gett ny kunskap om tekniken och hur man genom att anpassa temperaturer och renhetsgrader får allra bästa och mest effektiva resultat. 

Red_Jonathan.jpg

- Att ha fått möjlighet att genomföra pilotprojektet tillsammans med HEM och LBVA har varit otroligt värdefullt och lärorikt. Genom att identifiera flera flaskhalsar i tekniken har vi kunnat förbättra designen och ökat kapaciteten på våra framtida modeller med 100-125 procent, säger Jonatan Persson som redan blickar framåt mot nya projekt.

Tack vare höstens testkörningar i Halmstad har Helios Innovations nämligen kunnat verifierat tekniken i industriell skala och har nu förfrågningar från många branschkollegor på såväl väst- som östkusten om möjligheten att få använda den nya avsaltningstekniken i sina verksamheter.

Jonatan Persson understryker vikten av samarbetet med främst HEM & LBVA som under hela projektets gång varit öppna för att pröva nya grepp och hitta lösningar tillsammans.

- Vi skulle verkligen vilja tacka både ledning och tjänstemän som inte varit rädda för att testa en ny innovativ teknik och till personalen från driften som ställt upp för oss under dygnets alla timmar, hälsar Jonatan Persson.

Han ser nu fram emot 2021 med stor entusiasm. Det lokala testet och samarbetet i Halmstad har inneburit att man kommit ett steg närmare ett nytt svenskt industribolag med säte i Halmstad. Från Helios Innovations sida hoppas man på ett fortsatt samarbete med både oss på HEM och med LBVA kommande år och målet är att förhoppningsvis kunna rena miljontals liter vatten till Halmstads kommun redan nästa sommar.

Vill du veta mer om projektet?