BA2_9088-1_HEM.jpg

Veckotömningen slopas 2020

Under 2020 tas möjligheten till veckotömning bort ur avfallstaxan efter beslut i fullmäktige den 12 december. Målet är en säkrare och bättre boendemiljö då sopbilarna vid 14-dagarstömning kör mer sällan i området.

Förhoppningen är också att fler hushåll sorterar ut mer återvinningsbart material då man får längre mellan tömningarna, till vinning för miljö och klimat.

Bytet av tömningsintervall blir inte dyrare för hushållen. Inte ens om man väljer att byta till en större soptunna.

2019 års avgift för veckotömning av en 190 liters tunna har legat på 3325 kronor per år. När man nu byter till 14-dagarstömning är avgiften för en 190 liters soptunna 1258 kronor per år.

Byter man till en större tunna på 370 liter blir årsavgiften 2958 kronor. Det tillkommer då en engångskostnad på 150 kronor för bytet av själva soptunnan. Totalt blir kostnaden första året då 3018 kronor, alltså billigare än nuvarande veckotömning för ett mindre tunna på 190 liter. 

Har du veckotömning idag?
Då kan du redan nu byta tunna om du så önskar. Vill du ha kvar nuvarande storlek på tunnan behöver du inte göra något.

Förändringen kommer att genomföras under mars månad och alla kunder som haft veckotömning ska få information om tömningsvecka och tömningsdag i god tid före första tömning enligt den nya modellen.