hem-gravningar.jpg

Vi bygger ut nätet för fjärrkyla

Just nu bygger vi ut nätet för fjärrkyla i centrum. Arbetet beräknas pågå från mitten av april till mitten av oktober 2022. Grävningarna kommer att ske i två etapper med Järnvägsbron som avgränsning. Vi startar vid Von Möllersgaten i centrum och avslutar vid Stellan Mörners gata vid Nissastrand.

Fjärrkyla är ett förnybart alternativ som ger svalka. Det bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät. Tekniken är enkel - vatten kyls på ett ställe och distribueras via ledningar under marken till anslutna fastigheter.

Tidplan:

Första etappen: Von Möllersgatan till Järnvägsbron
Vecka 15-28, bron kommer vara avstängd vecka 24-26

Andra etappen: Järnvägsbron till Stellan Mörners gata
Vecka 32-41, bron kommer stängas av under en period

hem-gravningar-karta.jpg