DJI_0022.jpg

Nya avtalsvillkor för dig med fjärrvärme

Från och med den 1 september 2023 börjar de nya allmänna avtalsvillkoren att gälla för dig med fjärrvärme. Orsaken till att villkoren nu revideras är på grund av förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen, som togs beslut om förra sommaren. Så vad innebär de nya villkoren för dig som är kund?

I stort innehåller de nya villkoren för både konsument och näringsidkare (företag, brf med flera organisationer) ändringar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation. Det ställs nu hårdare krav på oss som levererar fjärrvärme till dig för att du som kund ska få tydligare information om din fjärrvärme. Bland annat innebär det:

  • Att dina mätvärden ska synas tydligt på fakturan och vara fjärravlästa. 
  • Att din beräknade årsförbrukning ska visas på fakturan.
  • Att föregående års energimix för fjärrvärme ska finnas tillgängligt för dig. (För konsument ska det även visas tydligt på din faktura)
  • Att vi alltid fakturerar din fjärrvärme i efterskott och baseras på insamlade mätvärden.
  • Att vi ska erbjuda dig elektronisk faktura.
  • Att vi ska erbjuda dig ett sätt att ta del av dina mätvärden på det sätt som vi som leverantör beslutar om. Det kan vara antingen via app, Mina sidor, faktura eller annat sätt.
  • Att du enkelt ska kunna hitta information om vart du vänder dig vid eventuella klagomål och information om ombudstjänster eller annan tvistlösning.

 

Språkliga justerigar 

Utöver förtydliganden har det även gjorts några mindre språkliga justeringar och ett fåtal ytterligare ändringar. Dessa rör exempelvis:

  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning (näringsidkarvillkoren 7.5).
  • Bestämmelserna kring rätten att kräva säkerhet eller förskottsbetalning från konsumenter med befarade betalningssvårigheter (konsumentvillkoren 6.4 ff).
  • Rätten att säga upp en konsumentkund har diskuterats (konsumentvillkoren 9.1), och där har endast en exemplifierande mening tagits bort.

Vill du veta mer?

Då kan du läsa mer om ändringarna på Energiföretagens webbplats. Du hittar de nya allmänna avtalsvillkoren via länken nedan.