HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Anmälan utflytt (hyresrätt)

Kom ihåg!

Vid utflyttning gäller 14 dagars uppsägningstid

Som kund och anställd hos HEM är det viktigt att veta att vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svensk lag. Med personuppgifter menas uppgifter ni lämnar i sammanband med tecknande av avtal med HEM eller en anställning hos HEM för att företaget skall kunna fullfölja avtal och kontrakt. 

Samtycke till att HEM behandlar och lagrar uppgifter som lämnats gäller till dess att ni själva återkallar ert samtycke och avslutar ert avtal eller att avtal blivit avslutat av annan anledning. HEM skall även på er begäran rätta, blockera och ta bort uppgifter.

För att läsa mer om hur vi arbetar med personuppgifter klicka här

Underskrift

Genom att trycka på knappen märkt "Skicka" genomför du en anmälan om in-/utflytt till HEM (Halmstads Energi och Miljö AB). Du intygar samtidigt att samtliga fält (vilka du ombetts fylla i) i detta anmälningsformulär är korrekt ifyllda.

Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB