HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Vanliga frågor

Avfall
Elavtal
Elnät
Energitips
Faktura
Fjärrkyla
Fjärrvärme
Flytta
Totalenergi
Vatten & Avlopp
Övrigt

Avfall

Här hittar du de vanligast förekommande frågorna i ämnet avfall. Ett stort ansvar vilar på dig som privatperson och på oss som avfallsföretag att källsortera korrekt och återanvända så mycket som möjligt. Tillsammans hjälps vi åt mot ett miljönyttigare Halmstad.

 • Mitt kärl blev inte tömt, varför?

  Bilen kan ha blivit försenad eller förhindrad att komma fram till exempel på grund av vägarbete.

  Tänk på att kärlet måste stå vid tomtgränsen kl 07.00 på tömningsdagen för att bli tömt. Det måste även vara fritt från snö och halkfritt vid kärlet.

  Kontakta kundservice, telefon 035-190 190, för tömning av kärlet mot en extra kostnad.

 • Jag komposterar och källsorterar, kan jag få färre tömningstillfällen?

  Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstads kommun för månadstömning.

 • Hur vet jag vilken typ av renhållningsbeställning jag har idag?

  Information om din renhållningsbeställning står på fakturan från HEM.

 • Hur gör man för att ändra befintlig tjänst då det gäller renhållningstaxa?

  Man ringer och anmäler detta till kundservice, byte av kärlstorlek och/eller hämtningsintervall kan göras här direkt online. För att ändra dragväg kontaktar man kundtjänst.

 • Vad kostar det att ha gemensamma kärl, och vilka kan ha gemensamma kärl?

  Vid gemensam avfallsbehållare delar två eller tre fastigheter (småhus) på de rörliga avgifterna. Grundavgift utgår för samtliga fastigheter. Gemensam avfallsbehållare kan medges efter skriftlig ansökan till Halmstads kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd.

 • Finns det något som är undantagen från renhållningstaxan?

  Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till Halmstads kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd. Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift men ej rörlig avgift. 

 • Hur gör man om man vill ha färre hämtningar, mindre kärl eller minska dragavståndet?

  Man anmäler det här till HEM:s kundservice eller här direkt online.

 • Hur gör jag om jag vill säga upp mitt renhållningsabonnemang i Halmstads kommun?

  Varje fastighetsinnehavare i kommunen skall betala avgift enligt avfallstaxan och teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Grundavgift skall betalas av samtliga fastighetsinnehavare.

 • Vad är det som kostar i själva renhållningen?

  Det som kostar är hela hanteringen av avfallet, personal, anläggning, fordon, återvinningscentraler, kommunens planering och tillsyn, informationsinsatser med mera.

 • Vart ska jag vända mig om jag vill klaga på höjningen av renhållningstaxan?

  Beslutet om höjd renhållningstaxa är taget av kommunfullmäktige i Halmstads kommun och det är också dit du måste vända dig om du har synpunkter på den nya renhållningstaxan.

 • Varför ska allt avfall som slängs i soptunnan ligga i påse med dubbelknut?

  Allt du slänger i soptunnan, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i soptunnan. Lösa föremål kommer att ställa till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta som biogas.

Flytt

Här hittar du de vanligast förekommande frågorna i ämnet flytt. Det är mycket att tänka på när man ska flytta. Vi kan inte hjälpa dig med allt, men vi är experter på el, värme och avfall.

Glöm inte att meddela oss när du flyttar! Vi får ingen automatisk information om detta från Adressändring.

 • Vad ska jag tänka på vid inflytt?

  • Vilken adress flyttar ni till?
   Vi kommer även behöva lägenhetsnummer om ni flyttar till lägenhet.
   Känner ni till tidigare hyresgäst vid namn kan detta vara till hjälp för oss.
  • När tillträder ni?
   Vid hus: När sker ägarbytet? Köper ni huset eller hyr ni huset?
   Vid lägenhet: När flyttar ni in och behöver el i lägenheten?
  • Att tänka på angående faktura:
   Vi kan erbjuda:

   - Autogiro
   - E-faktura
   - Månadsfaktura
   - Årsfaktura

  Är flytten till lägenhet gäller det troligtvis hushållsel men gäller flytten till hus eller bostadsrätt kan även ytterligare tjänster komma att bli aktuella, t.ex. vatten, renhållning, fjärrvärme (vi tillhandahåller det mesta).

 • Vad ska jag tänka på vid utflytt?

  • Från vilken adress flyttar ni?
   Vi kan även behöva ert kundnummer och personnummer.
  • Vilket datum flyttar ni?
   Vid hus: När sker ägarbytet?
   Vid lägenhet: Vilket datum kan vi stänga av strömmen? Tänk på eventuell flyttstädning som ni behöver göra innan vi stänger strömmen.
  • Tänk på att det är 14-dagars uppsägningstid på ert elnätavtal.
  • Vart ska flyttfakturan skickas?
  • Gäller det ägarbyte så behöver vi även uppgifter om inflyttande kund som ni sålt huset/bostadsrätten/fritidshuset till.
  • Ta med elhandelsavtal till er nya adress?
   Detta är en tjänst vi tillhandahåller om det är av intresse.

  Är flytten från lägenhet gäller det troligtvis hushållsel, dessa elmätare fjärravläses automatiskt men gäller flytten från hus eller bostadsrätt kan även ytterligare tjänster komma att bli aktuella, t.ex. vatten, renhållning, fjärrvärme (vi tillhandahåller det mesta).

  Har ni egen vattenmätare så kräver vi en aktuell vattenmätaravläsning vid flyttdatum. Meddela oss denna via vår hemsida (HEMkollen), mail eller ring till vår kundservice, på 035-190 190.

Faktura

Här hittar du de vanligast förekommande frågorna i ämnet faktura. Att avläsa en faktura är inte alltid så lätt, men genom att läsa nedanstående frågor och svar kan du förhoppningsvis få lite ökad kunskap. Om det fortfarande är krångligt är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 035-190 190.

 • Varför är min faktura så hög?

  Att din faktura är hög kan bero på ett flertal orsaker, bland annat att det är en lång period som debiteras. Eller så kan avläsningen visa att du har förbrukat mer än vi har beräknat. Kanske har du köpt någon ny energislukande produkt, t.ex golvvärme. Betalar du tillsvidarepris, kontakta oss om du vill veta hur du tecknar ett fördelaktigt avtal.

 • Varför är det delade poster på min renhållningsfaktura?

  Förklaringen till de delade posterna på renhållningsfakturan är följande:
  Renhållning innefattar transport, insamling, behandling och hyra.

  Vid årsskiftet är inte hyran ändrad och då kan inte vårt systemet slå ihop alla poster till en post. Därför blir det tre rader;

  1. Den första avser transport, behandling och insamling för 2011
  2. Rad nr. 2 hyra för hela perioden som debiteringen avser (avgifter både innan och efter årsskiftet)
  3. 3:e raden avser transport, behandling och insamling för 2012.
 • Vilka olika betalningsalternativ har ni?

  Du kan välja mellan plusgiro, bankgiro, autogiro och E-faktura.

 • Vad är årsfaktura?

  Väljer du årsfaktura dras en tolftedel av årskostnaden varje månad via autogiro. På så sätt jämnas kostnaden ut över året. En gång om året, i samband med avläsning, får du en sammanställning över kostnaderna för året. Då dras det du betalat tidigare under året av och du får en slutfaktura för perioden.

 • Vad är E-faktura?

  Väljer du E-faktura skickar vi fakturan direkt till din bank och du ser den i din Internetbank. Vill du se fakturan klickar du bara på den och därefter godkänner den för betalning. Samtliga betalningsuppgifter är redan ifyllda.

  Kontakta din bank om du vill ha e-faktura.

El

Här hittar du de vanligast förekommande frågorna i ämnet el. Det är oerhört viktigt att skilja påelhandel och elnät. Elhandelsmarknaden är nämligen fri, medan elnätsmarknaden är ett monopol. Detta innebär att du som elhandelskund har rätt till att välja vilket energibolag du önskar. Men som elnätskund är du knuten till det elnätsföretag som äger elnätet där du bor.

 • Vad har jag för elavtal?

  Alla dina uppgifter hittar du via "Mina sidor" till höger på sidan. Använd ditt kundnummer och personliga kod för att logga in. Har du glömt ditt kundnummer och kod? - Följ denna länk

 • Vad ska jag välja för elavtal?

  Under fliken "Elavtal" kan du läsa om de rekommendationer vi har för tillfället. Följ denna länk.

Fjärrvärme

Här har vi samlat frågor gällande fjärrvärme. Du som inte har fjärrvärme idag vet väl att du kan söka på din adress, här på hem.se, för att se om fjärrvärmerören finns i gatan utanför din fastighet? Finns fjärrvärme i din gata ska det inte vara några problem med en ganska kvick installation.

 • Jag är intresserad av fjärrvärme. Hur går jag tillväga?

  Vi bygger ständigt ut fjärrvärmenätet i Halmstads kommun och majoriteten av fastigheterna i Halmstad kan vi idag erbjuda fjärrvärme. För att se om fjärrvärmenätet ligger nedgrävt i gatan där du bor kan du, med hjälp av vårt sökverktyg "Adresser för direktanslutning" här på hem.se, söka på din adress. Finns det fjärrvärme i gatan utanför din fastighet ska det inte vara några problem att ansluta.

  Söker du på din adress via "Adresser för direktanslutning" och ser att fjärrvärmen inte är utbyggd just i ditt område ska du inte tveka att höra av dig till oss ändå. Kan du inte få fjärrvärme idag, kanske du kan få det imorgon!

  Fyll i en intresseanmälan eller kontakta kundservice på telefon 035-190 190. Vi hjälper dig!

Fjärrkyla

Här hittar du vanliga frågor gällande vår driftsäkra fjärrkyla. Fjärrkyla levererar vi främst till företag och verksamheter då det krävs en ganska hög förbrukning för att du som kund ska kunna tjäna på det. Men fjärrkylan är oerhört skonsam mot miljö och omgivning, jämfört med många andra kylalternativ, så är du intresserad eller nyfiken får du väldigt gärna ta kontakt med oss, 035-190 190.

Totalenergi

Vanliga frågor kring HEM:s Totalenergi. Totalenergi är en helhetslösning som innebär att ditt företag sparar både tid och pengar. I korthet går det till så att vi övertar ansvaret för energianläggningen. Vi gör nödvändiga investeringar och åtar oss sedan att sköta drift och underhåll under avtalsperioden. Därmed kan du lägga all tid på att göra det du kan bäst.

Vatten & avlopp

Här hittar du vanliga frågor som dyker upp i samband med ämnet VA (Vatten och avlopp).

HEM ansvarar, på uppdrag av teknik- och fritidsförvaltningens VA-verksamhet, för att du som kund får din faktura för vatten och avlopp. För de flesta kunder resulterar detta i gemensam räkning för energi, vatten, avlopp och renhållning.

 • Hur lämnar jag vattenmätarställning, tittar på tidigare mätarställningar eller min förbrukningsstatistik?

  Logga in på "Mina Sidor" här på hem.se. Du loggar in med ditt kundnummer och din personliga kod som finns i övre högra hörnet på din faktura.

Övrigt

Alla frågor kan inte kategoriseras och har därför hamnat här under "Övrigt". Hittar du inte svar på dina frågor kan du ställa dem direkt till oss via formuläret i sidans högra spalt.

 • Var hittar jag anläggnings-ID?

  Koden återfinns på din faktura eller gå in på "Mina sidor".

 • Hur lämnar jag vattenmätarställning, tittar på tidigare mätarställningar eller min förbrukningsstatistik?

  Logga in på "Mina Sidor" här på hem.se. Du loggar in med ditt kundnummer och din personliga kod som finns i övre högra hörnet på din faktura.

Senast uppdaterad:
2016-06-01 11:16
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB