HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Miljö

Grunden för HEM:s arbete är omtanken om medborgarna och näringslivet i Halmstad. Vi står för kundnytta och strävar efter minimal resursåtgång och minsta möjliga miljöpåverkan.

Koncernen ska också arbeta långsiktigt och ta ansvar för kommande generationers rätt till en hälsosam och säker livsmiljö. Vi skall vara en kraft och resurs i det lokala, regionala och globala miljöarbetet. Miljöarbetet, som bedrivs systematiskt och strukturerat, gör att HEM medverkar till ett hållbart samhälle.

Miljöcertifiering

Halmstads Energi och Miljö AB har sedan oktober 2010 ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001. Att ha ett certifierat miljöledningssystem innebär att vi har ett värdefullt verktyg som hjälper oss att styra våra aktiviteter för att uppfylla våra miljömål samt göra mätbara och systematiska förbättringar i verksamheten. På så vis åstadkommer vi verkliga effekter och det blir tydligt att vi jobbar med ständiga förbättringar.

Vad innebär ISO 14001?
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsorgan, som regelbundet granskar att organisationen arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden.

Senast uppdaterad:
2018-10-10 14:00
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB