HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Klimatbokslut 2017

Alla företag bidrar till utsläpp av växthusgaser. Det är ett faktum. För oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs använder företagen elenergi, råvaror, transporter och annat som påverkar klimatet. Ett energiföretag som HEM står, trots ett aktivt miljöarbete, dessutom för en relativt stor miljöpåverkan jämfört med många andra verksamheter.

Trots det visar klimatbokslutet som Profu tagit fram för 2017 att HEM:s verksamhet ändå bidragit till en betydande minskad klimatpåverkan. 
Hur är det möjligt?

HEM:s klimatbokslut 2017 »
Jämförelsetal HEM:s klimatbokslut»

Ersätter sämre alternativ

Som med mycket annat omkring oss måste man även i klimatfrågor se till hela sammanhanget för att få fram den totala bilden. Att HEM totalt sett hjälpt till att minska utsläppen, trots sin påverkan på miljön, beror på att klimatbokslutet tar hänsyn till hur HEM:s verksamhet påverkar omvärlden i stort.

Det är ju nämligen så att nyttigheter som vi på HEM producerar och erbjuder (värme, el och avfallsbehandling) kommer att efterfrågas oavsett om vi finns eller inte. Genom att ersätta våra produkter och tjänster med andra alternativ (som många gånger är sämre ur klimathänsyn) blir totaleffekten att klimatpåverkan ökar. Det Profu har gjort i HEM:s klimatbokslut för 2016 är att redovisa dessa siffror - det vill säga den klimatpåverkan HEM:s verksamhet hjälper till att undvika genom sin existens. År 2017 uppgick den siffran till 170 200 ton CO2e (koldioxidekvivalenter).

 

Senast uppdaterad:
2018-07-02 14:13
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB