HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Vi kör fossilfritt för framtiden!

2017-01-30 10:40

I en rasande fart har HEM under året optimerat sin fordonspark mot strikt fossilfritt. Sedan i oktober körs bolagets samtliga 29 tunga fordon på 100 procent fossilfritt och förnyelsebart drivmedel.

Under hösten gick HEM helt ifrån fossil diesel för sin tunga fordonsflotta. Istället föll valet på det förnybara drivmedelsalternativet HVO, hydrerad vegetabilisk olja. Det är ett relativt nytt drivmedel som framställs av i huvudsak förnybara råvaror, såsom vegetabiliska och animaliska oljor. Produkten är baserad på slakteriavfall och restprodukter där minskningen av växthusgasutsläpp är nära 90 procent jämfört med vanlig konventionell diesel. Bränslet är dessutom fritt från svavel och aromater och reducerar utsläppet av kolmonoxid med 24 procent och partiklar med 33 procent.

Senaste miljöklassen
Att HEM nu kan ”köra som man lär” och leva upp till värderingarna som miljöbolag är resultatet av en plan som transportchef Magnus Gustafsson arbetat efter sedan han tillträdde på HEM. Dit hör, förutom genomförd ruttoptimering, att vid upphandlingar av fordon och material alltid välja senaste miljöklassen och att välja drivmedel, vätskor och liknande som är så miljömässigt nedbrytbara som möjligt. Att HVO är fullt blandbar med diesel och RME har underlättat mycket i övergångsfasen eftersom man inte behövde vidta några större åtgärder på fordonen. På vissa bilar fick mjukvaran uppdateras, men annars var det bara att tanka och köra, vilket gjort omställningen relativt enkel. 

Enorm besparing!
Enligt Magnus Gustafsson är miljövinsten stor. – Jämför man kvartal 2 i fjol med kvartal 2 i år har koldioxidutsläppen från våra fordon minskats med 65 procent. Där diesel tidigare släppte ut 2,11 kilo koldioxid per liter och RME 1,36 kilo släpper HVO bara ut 0,35 kilo per liter. Det är en enorm besparing, säger han.

 

Senast uppdaterad:
2017-01-30 11:02
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB